Ankieta IGWP – Ceny i stawki opłat brutto za wodę i ścieki na dzień 1 listopada 2022 roku

Ankieta IGWP – Ceny i stawki opłat brutto za wodę i ścieki na dzień 1 listopada 2022 roku

Szanowni Państwo,
Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie” zaprasza do wypełniania ankiety dotyczącej cen i stawek opłat brutto za wodę i ścieki na dzień 1 listopada 2022 roku. Dla chętnych możliwe jest także wypełnienie ankiety za poprzednie okresy – wyboru należy dokonać na początku kwestionariusza na niebieskim tle.

Wypełnienie ankiety odbywa się po zalogowaniu na portal ankieta.cenywody.pl. Informujemy, że na głównym ekranie logowania bądź pod linkiem: przypominanie hasła możliwe jest zresetowanie hasła.

Dla Państwa wygody udostępniliśmy opcję tworzenia nowej ankiety na podstawie wcześniejszej. Po skorzystaniu z tej możliwości w panelu użytkownika pojawia się nowa ankieta, będąca kopią poprzednio wysłanej, z możliwością edycji. Powinno to w znacznym stopniu ułatwić Państwu wypełnienie i wysłanie danych.

Dotychczasowe dostępy do portalu zostaną wyłączone 7 sierpnia 2023 roku. Roczny dostęp do portalu cenywody.pl przyznany będzie wyłącznie tym, którzy wypełnili ankiety w nowym formacie (na dzień 1 listopada 2022 roku).

Zachęcamy do czynnego udziału w procesie ankietyzowania w terminie do 4 sierpnia 2023 roku

Marta Wojnowska

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ