BHP przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w czasach pandemii: 22 maja 2020r.

BHP przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w czasach pandemii: 22 maja 2020r.

Termin webinarium:
22 maja 2020 r., godz. 10.00-14.00

Tematyka:

  • Zagrożenia w środowisku pracy związane z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-19.
  • Regulacje prawne i wytyczne regulacyjne odnoszące się do zagrożenia epidemicznego.
  • Funkcjonowanie zakładu pracy w okresie zagrożenia epidemicznego – aspekty formalne i praktyczne.
  • Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie występujących zagrożeń epidemicznych.
  • Instrukcje pracy – ich rola i aspekty praktyczne wdrażania.
  • Rola pracodawcy, kadry zarządzającej i służby bhp w zapewnieniu warunków bhp pracownikom.

Prowadzący:
mgr inż. pożarnictwa Andrzej Potrepko – specjalista ds. bhp i ochrony przeciwpożarowej. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – wydział inżynierii bezpieczeństwa pożarowego oraz studiów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Praktyka zawodowa: 30 lat służby Państwowej Straży Pożarnej, od 10 lat praktyka zawodowa czynna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 15 lat współpracuje z Wyższą Szkołą Gospodarki raz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jako wykładowca. Współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie w obszarach konsultacji, szkoleń oraz wydawniczym od 2002 r.

Kontakt z organizatorem – nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: webinaria@igwp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:
22 maja 2020 r., godz. 9.30

Cena:
obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącymi na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe

220 zł netto od osoby – członkowie IGWP
240 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Formularz zamówienia prenumeraty