Dostawa sprzętu

Dostawa sprzętu

Działania wojenne w Ukrainie  zintensyfikowały jeszcze bardziej współpracę przedsiębiorstw sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Stowarzyszenie „Ukrvodokanalekologiya” aktywnie nawiązuje kontakty z międzynarodowymi partnerami, organizacjami humanitarnymi oraz dobroczynnymi. Intensywnie rozwija się współpraca z polskimi kolegami. MPWiK S.A w Warszawie wsparło już wodociągi kijowskie. Kolejna partia niezbędnego sprzętu trafiła do północno – wschodniej części Ukrainy. Dostarczono pompy, generatory, sprężarki, detektory gazu, podgrzewacze wody itp.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ