Analizy

Opracowanie IGWP „Pobór, zużycie i jakość wody w 2014 roku.”
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w wybranych krajach Europy 2005-2013
Opracowanie IGWP „Ścieki przemysłowe i komunalne oraz oczyszczalnie ścieków w 2014 roku"
Ilość ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną i oczyszczonych na komunalnych oczyszczalniach ścieków
Opracowanie: Wyniki finansowe przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych osiągnięte w 2014 roku
Opracowanie IGWP „Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Efekty rzeczowe inwestycji. Środki trwałe”
Efekty rzeczowe inwestycji służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej
Wynik finansowy przedsiębiorstw w 2014 roku
Liczba przedsiębiorstw z działu Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody w Polsce
Dostęp do wody a rynek pracy
Dostępność cenowa wody w województwach w 2014 roku
Ceny wody i przeciętne zużycie wody w województwach w 2002 i 2014 roku
Cena zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w latach 1999-2014
Ilość ścieków oczyszczanych na komunalnych oczyszczalniach ścieków w Polsce
Sieci kanalizacyjne oraz przyłącza kanalizacyjne będące w zarządzie bądź administracji jednostek sprawozdawczych wg. form własności w 2014 roku.
Stan zarządu bądź administracji według formy własności w 2014 roku
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w Polsce
Struktura kosztów w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych w 2014 r.
Rozwój sieci wodociagowo-kanaliazacyjnej w Polsce w latach 2007-2014
Struktura kosztów w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych w 2014 roku

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan +

    Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez EATON Czytaj więcej
  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1