IGWP

Spotkanie w MGMiŻŚ sprawie rozporządzenia dotyczącego odzysku ze ścieków wody na cele rolnicze
Zespół ds. Bezpieczeństwa Wody Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
Ograniczanie strat wody - teoria i praktyka w systemach zaopatrzenia w wodę: Bydgoszcz, 12 lutego 2020r.
Woda do picia w przystępnej cenie - Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta
Wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
Sukces Aquanetu
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowlane hydrotechniczne
Newsletter EurEau - GRUDZIEŃ 2019r
Zakończenie prac nad treścią dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia
Konferencja WODA. ŚCIEKI. OSADY już za nami
Master of Business Administration in Utilities (MBAU)
Newsletter EurEau - LISTOPAD 2019r.
Spartakiada 2020 w Poznaniu
Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych
Akademia Menadżera Innowacji - PARP
Dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia
Zestawienie najważniejszych zmian dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej w ustawie z dnia 11 września 2019 o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Rząd przyjął nowelizację ustawy Prawo budowlane
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
Konsultacje nowelizacji rozporządzenia MGMiŻŚ w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów RZGW

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni ścieków - szanse i zagrożenia: Łódź, 2-3 marca 2020r. +

    Nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni ścieków - szanse i zagrożenia: Łódź, 2-3 marca 2020r. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” i Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej Czytaj więcej
  • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Poznań, 27 lutego 2020r. +

    Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Poznań, 27 lutego 2020r. Tematyka szkolenia:  W związku z wejściem w życie przepisów nowego Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.