IGWP

Działania podjęte przez kraje członkowskie w sektorze odbioru i oczyszczania ścieków – informacja od członków EurEau
Michał Woś Ministrem Środowiska
Pismo do Prezesa Rady Ministrów RP - COVID-19
EurEau o sytuacji związanej z COVID-19
VI Forum Ochrony Środowiska - Odwołane
Informacja o koronawirusie w kontekście branży wod-kan
Warsztaty na temat nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni ścieków 
Newsletter EurEau - luty 2020 r.
Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie cen referencyjnych na rok 2020
Przygotowanie do aktualizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
Nowe układy przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
Newsletter EurEau STYCZEŃ 2020r.
Konsultacje dot. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Konsultacje dot. umożliwienia cyfrowej realizacji procedur
Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r.
BDO: forma papierowa ważna jeszcze przez pół roku
Ankieta w sprawie kosztów dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia
Konsultacje nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Spotkanie w MGMiŻŚ sprawie rozporządzenia dotyczącego odzysku ze ścieków wody na cele rolnicze
Zespół ds. Bezpieczeństwa Wody Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.