Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej w części dotyczącej Ministerstwa Finansów pojawiły się aktualne „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przypomina, iż jedynie do dnia 30 czerwca 2020 r. średnie oraz duże przedsiębiorstwa będące odbiorcami końcowymi w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w III i IV kwartale 2019 r.

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" informuje, iż dostępna jest już nowa odsłona portalu Cenywody.pl.

W celu zalogowania się do portalu należy użyć maila oraz hasła ustanowionego indywidualnie dla potrzeb wypełnienia ankiety na portalu ankietowym: https://ankieta.cenywody.pl/.

W przypadku zapomnienia hasła do portalu ankietowego można skorzystać z opcji utworzenia nowego, która dostępna jest pod linkiem: https://ankieta.cenywody.pl/przypomnienie-hasla

Cenywody.pl to jedyny portal przedstawiający ceny za wodę i ścieki w Polsce z możliwością ich analizowania online. Do nowej wersji portalu Cenywody.pl roczny dostęp posiadają te przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które wypełniły ankietę „Ceny i stawki opłat brutto za wodę i ścieki na dzień 1 listopada 2019 roku”. Stara wersja portalu przestała istnieć.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które nie wypełniły niezbędnej do otrzymania dostępu do portalu cenowego ankiety, nadal mogą to zrobić po dokonaniu rejestracji pod linkiem: https://ankieta.cenywody.pl/rejestracja.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Marcin Błędzki
Główny specjalista ds. ekonomicznych
+48 52 376 89 15
+48 606 875 689
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgodnie z treścią art. 552 ust. 2b ustawy Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać odpowiednie oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.

Przepis ten zostanie zastosowany już w odniesieniu do oświadczenia za IV kwartał 2018 r., które powinno zostać złożone do dnia 30 stycznia 2019 roku. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zwraca uwagę, iż termin ten upływa szybciej niż ostatni dzień miesiąca stycznia.


Należy zatem zachować szczególną uwagę w przypadku składania oświadczeń w miesiącach posiadających 31 dni. Sytuacja taka wystąpi za II kwartał (do 30 lipca), III kwartał (do 30 października) oraz IV kwartał (do 30 stycznia).


Marcin Błędzki 
główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż w dniu 31 grudnia 2018 roku w Dzienniku Ustaw, pod Poz. 2519 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Na mocy § 2 ust. 1 tego rozporządzenia: „Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia”. W pozycji nr 3 oraz 4 tego załącznika wymienione zostały następujące czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania:
- Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36),
- Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych (PKWiU 37)

Tutaj znajduje się pełny tekst Rozporządzenia

Marcin Błędzki
główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Szanowni Państwo,

W imieniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (www.wodypolskie.bip.gov.pl) zostały zamieszczone wzory oświadczeń opłat za usługi wodne.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zawarte w piśmie z dnia 8 listopada 2018 roku w zakresie zróżnicowania opłat za pobór wód, będące odpowiedzią na pismo IGWP z dnia 22 października 2018 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Portalu Samorządowego ukazała się rozmowa z Marcinem Błędzkim, głównym specjalistą ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” dotycząca między innymi powodów zróżnicowania cen za wodę i ścieki w poszczególnych gminach. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią pod linkiem:

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/jak-oblicza-sie-ceny-wody-i-czy-musza-byc-tak-wysokie,116055.html

Małgorzata Massel
specjalista ds. Public Relations 

 

17 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wodach Polskich w Warszawie odbyła się konferencja prasowa w związku z dobiegającym końca procesem weryfikacji wniosków taryfowych za usługi wodociągowo-kanalizacyjne.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pojawiła się informacja dotycząca sposobu dostarczenia wniosków taryfowych do odpowiedniej siedziby organu regulacyjnego.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada Termin webinarium 3 listopada 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • 1