Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłasza pierwsze konkursy na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczanie ścieków.

Status małego podatnika VAT, PIT i CIT w 2016 r. będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 5.092.000 zł. Obecnie limit ten wynosi 5.015.000 zł.

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że  gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT.  Rewolucyjne orzeczenie oznacza, że gminy muszą przejąć rozliczenia VAT swoich zakładów budżetowych, ale też same będą mogły odliczać podatek.

Problematyka dotycząca odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych pod kątem zobowiązań podatkowych, stanowiła przedmiot licznych interpretacji izb skarbowych.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy sporządzaniu nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 886) zobowiązane jest do wykorzystania, w celu zapewnienia niezbędnego poziomu przychodów, określonych w tym przepisie wskaźników.

Pieniądze, które płacą Polacy za wodę i odprowadzanie ścieków, to cena cywilizacyjnego awansu. Nominalne ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków są porównywalne z obowiązującymi  w innych krajach UE.  W Polsce wpływ na ceny za wodę i ścieki mają w dużym stopniu  koszty amortyzacji olbrzymich inwestycji, podjętych w ostatnich dziesięcioleciach, na rzecz rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i związanej z utylizacją ścieków.

Nakłady na środki trwałe w branży wodociągowo - kanalizacyjnej. 

Marta Wojnowska i Mateusz Bogdanowicz specjaliści do spraw ekonomicznych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w artykule „Nakłady na środki trwałe” zamieszczonym w sierpniowych Zeszytach „Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” przedstawiają analizę danych dotyczących nakładów inwestycyjnych.

Członek Izby zwrócił się o pomoc przy prawidłowej interpretacji zaistniałej sytuacji będącej specyficznym barterem w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku VAT.

W ramach umowy instytut badawczy przekazuje licencje systemu GIS spółce, która zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do obiektów i danych dotyczących sieci w celu prowadzenia prac o charakterze naukowo-badawczym. Umowa ma trwać 4 lata. Instytut jako czynny płatnik VAT wystawi spółce fakturę VAT.
W jaki sposób spółka winna wystawić fakturę VAT wiedząc, że badania trwały będą przez okres 4 lat? Jak należy rozliczyć transakcję w świetle przepisów VAT i PDOP mając na względzie 4 letni okres trwania umowy?

Związku z przygotowywaną analizą dotyczącą potrzeb przedsiębiorców w odniesieniu do kompetencji posiadanych przez absolwentów szkół wyższych w Polsce, KIG zwraca się do Członków Izby z prośbą o wypełnienie ankiety załączonej na stronie KIG.

Pismo KIG zamieszczamy poniżej.

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za Państwa współpracę w badaniu Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 23.06.2015 r. dotyczącym współpracy środowisk gospodarczych oraz uczelni wyższych. Uzyskane od Państwa informacje są dla nas bardzo cenne i niezwykle pomocne w przygotowaniu analizy oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców  w odniesieniu do kompetencji posiadanych przez absolwentów szkół wyższych w Polsce. Aby nasze badanie było jak najbardziej kompletne chcielibyśmy jeszcze poszerzyć obszar badawczy. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w naszym badaniu poprzez wypełnienie uzupełnionej przez nas ankiety o nowe obszary badawcze.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Poznań, 27 lutego 2020r. +

    Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warsztaty ekonomiczno-prawne: Poznań, 27 lutego 2020r. Tematyka szkolenia:  W związku z wejściem w życie przepisów nowego Czytaj więcej
  • Ograniczanie strat wody - teoria i praktyka w systemach zaopatrzenia w wodę: Bydgoszcz, 12 lutego 2020r. +

    Ograniczanie strat wody - teoria i praktyka w systemach zaopatrzenia w wodę: Bydgoszcz, 12 lutego 2020r. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Straty wody zagadnienia Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.