Członek Izby zwrócił się o pomoc przy prawidłowej interpretacji zaistniałej sytuacji będącej specyficznym barterem w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku VAT.

W ramach umowy instytut badawczy przekazuje licencje systemu GIS spółce, która zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do obiektów i danych dotyczących sieci w celu prowadzenia prac o charakterze naukowo-badawczym. Umowa ma trwać 4 lata. Instytut jako czynny płatnik VAT wystawi spółce fakturę VAT.
W jaki sposób spółka winna wystawić fakturę VAT wiedząc, że badania trwały będą przez okres 4 lat? Jak należy rozliczyć transakcję w świetle przepisów VAT i PDOP mając na względzie 4 letni okres trwania umowy?

Związku z przygotowywaną analizą dotyczącą potrzeb przedsiębiorców w odniesieniu do kompetencji posiadanych przez absolwentów szkół wyższych w Polsce, KIG zwraca się do Członków Izby z prośbą o wypełnienie ankiety załączonej na stronie KIG.

Pismo KIG zamieszczamy poniżej.

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za Państwa współpracę w badaniu Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 23.06.2015 r. dotyczącym współpracy środowisk gospodarczych oraz uczelni wyższych. Uzyskane od Państwa informacje są dla nas bardzo cenne i niezwykle pomocne w przygotowaniu analizy oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców  w odniesieniu do kompetencji posiadanych przez absolwentów szkół wyższych w Polsce. Aby nasze badanie było jak najbardziej kompletne chcielibyśmy jeszcze poszerzyć obszar badawczy. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w naszym badaniu poprzez wypełnienie uzupełnionej przez nas ankiety o nowe obszary badawcze.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1