EurEau - Covid 19

W ramach Globalnego Szczytu Wodnego (Global Water Summit), który miał się odbyć w marcu, ale przeszedł do spotkań online, zorganizowano wideokonferencję, podczas której głos zabrało sześciu liderów prywatnych przedsiębiorstw sektora wodnego: XPV Water Partners, DuPont, Stantec, Aqualia, Acciona i Suez.

Przed konferencją można było wziąć udział w ankiecie przygotowanej przez GWI (Global Water Intelligence). Zadano między innymi pytanie czy sytuacja podczas pandemii spowodowała wzrost prestiżu usług wod-kan. 63% respondentów stwierdziło, że tak.

Plan Naprawczy Gospodarki UE

Został ujawniony wewnętrzny dokument Komisji Europejskiej obejmujący projekt części Planu Naprawczego dotyczącej klimatu i cyfryzacji. Niestety niewiele jest w nim tematów związanych z gospodarką wodną. Ostateczna wersja Planu Naprawczego spodziewana jest w czerwcu 2020 r. Najważniejszą kwestią podkreśloną w dokumencie jest konieczność integracji zielonej transformacji z transformacją cyfrową Europy. Dlatego planowane inwestycje, które mają wspomóc gospodarkę będą się koncentrować na czystej energii i czystej mobilności, bardziej ekologicznym przemyśle oraz na cyfryzacji w przemyśle.

Europejski plan naprawczy

Zmieniony wniosek Komisji dotyczący ram finansowych na lata 2021–27 podlega dyskusjom i nadal oczekuje na zatwierdzenie. Nie ma zatem żadnych szczegółów na temat planu naprawy gospodarki. DG ENV próbuje włączyć wodę do zakresu wsparcia, a EurEau przedstawiła szczegółowe propozycje w tym zakresie. Są wśród nich propozycje Izby, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. Pierwsza dotyczy budowy biogazowni regionalnych w celu podniesienia efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Ta propozycja wzbudziła duże zainteresowanie ze strony urzędników KE, gdyż została konkretnie i rzetelnie przygotowana. Druga propozycja zakłada finansowanie odnawiania co najmniej 1% sieci wodociągowej w celu ograniczania wycieków, zgodnie z planowaną dyrektywą w sprawie jakości wody do spożycia. Niestety ścieżka zatwierdzania pomysłów jest długa i trudno przewidzieć ostateczny kształt europejskiego planu naprawczego.

Spotkanie zespołu kryzysowego EurEau – wnioski ogólne:

  • Nie wystąpiły istotne przerwy w dostawie wody ani ścieków w żadnym z krajów członkowskich.
  • Wskaźniki absencji personelu w większości krajów powoli wracają do normy.
  • Żaden z krajów członkowskich nie zaproponował specjalnego wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw wod-kan.

Stanowisko EurEau z dnia 16 kwietnia 2020 roku. 

Dbamy o bezpieczeństwo konsumentów.

Konsumenci mają wiele pytań i obaw dotyczących bezpieczeństwa wody.
Według najnowszych danych WHO i ONZ woda nie przenosi wirusa SARS-CoV-2.

Poniżej przedstawiamy Państwu najnowszy materiał z przeprowadzonych w ostatnich dniach spotkań online: webinarium z IWA (08.04.2020) oraz spotkania Zespołu krysysowego EurEau (09.04.2020). 

Są to najnowsze informacje i na bieżąco będą przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” uzupełniane.

Holenderskie instytuty naukowo-badawcze KWR i RIVM ogłosiły 25 marca br., że wykryły RNA koronawirusa (covid-19) w surowych ściekach, stosując metodę wykrywania DNA / RNA.

RNA jest materiałem genetycznym w wirusach, porównywalnym do jednoniciowego DNA. Należy jednak zauważyć, że badacze nie wykryli „żywych” wirusów w surowych ściekach. Zastosowana metoda nie jest w stanie zidentyfikować obecności zdolnych do przetrwania wirusów, które mogłyby zainfekować ludzi.

Kraje członkowskie podejmują szereg działań w sytuacji kryzysowej, w której znalazła się Europa.

Poniżej przedstawiamy przekazane przez europejską  federację branży wod-kan - EurEau wykaz działań podjętych przez kraje członkowskie.

Poniżej przedstawiamy notatkę z podsumowania wideokonferencji członków EurEau dot.  wymiany informacji na temat koronawirusa.

Nowy koronawirus wywołał obawy dotyczące ryzyka, jakie stwarza on dla działalności branży wod-kan.

Poniżej informacje zebrane podczas spotkania EurEau oraz z publikacji na urzędowych stronach niektórych krajów (źródła podane poniżej).
Konieczne jest podkreślenie, że ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, sklepach, obiektach usługowych itd., niosą ze sobą miliony wirusów, bakterii, pasożytów, substancji toksycznych, trujących. Jest to dla operatorów systemów kanalizacyjnych codziennością, są tego świadomi, dlatego pracownicy stosują odpowiednie środki ochronne. Koronawirus wywołał jednak szczególny niepokój stąd została mu poświęcona większa uwaga.

Informacja o koronawirusie w kontekście branży wod-kan

Klara Ramm
ekspert IGWP 

Wyszukiwanie