EurEau - Covid 19

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” informuje, że Główny Inspektor Sanitarny w związku z doniesieniami prasowymi, błędnie sugerującymi, możliwość występowania zagrożenia dla ludzi wynikającego z obecności cyt. „COVID-19 w wodzie” przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zajął poniższe stanowisko :

,,Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest bezpieczna zarówno do spożycia, jak i celów gospodarczych w kontekście potencjalnego skażenia wirusem SARS-CoV-2.”

GIS w zawartym komunikacie wskazał m.in. że doniesienia prasowe nt. badania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach lub podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących analizy i monitoringu biologiczno-chemicznego ścieków pod kątem obecności w nich wirusa SARS-CoV-2 odnoszą się wyłącznie do badania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach lub wodzie powierzchniowej. Nie odnoszą się natomiast do badania wirusa SARS-CoV-2 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Link do komunikatu GIS :

https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-dot-bezpieczenstwa-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-w-odniesieniu-do-wirusa-sars-cov-3 

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że zgodnie z zapowiedziami medialnymi, w dniu 26 kwietnia na stronie gov.pl (link poniżej) ukazał się komunikat informujący o planowanej rejestracji na szczepienia w zakładach pracy od dnia 4 maja br., zgodnie z zapowiedzią:

"Będzie to możliwe tylko w tych miejscach, gdzie pracodawcy uda się zebrać minimum 300 chętnych do przyjęcia preparatu. Zakład pracy może zgłosić:

  • pracowników zakładów pracy,
  • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
  • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
  • studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),
  • członków rodzin tych osób.

Pracodawca, który zbierze wystarczającą liczbę chętnych, będzie odpowiadał także za nawiązanie współpracy z istniejącym punktem szczepień, który zgodzi się zorganizować proces szczepień jego pracowników. Sam system zgłoszeń będzie prosty i szybki. Wystarczy wypełnienie formularza, który od 4 maja będzie dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.(...)”

IGWP będzie na bieżąco informować Państwa o komunikatach w zakresie planowanych szczepień w zakładach pracy, link do strony gov.pl:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wkrotce-szczepienia-przeciw-covid-19-w-miejscach-pracy

W przypadku problemów z otwarciem strony należy kliknąć link prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję: "otwórz w nowej karcie".

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

W ramach Globalnego Szczytu Wodnego (Global Water Summit), który miał się odbyć w marcu, ale przeszedł do spotkań online, zorganizowano wideokonferencję, podczas której głos zabrało sześciu liderów prywatnych przedsiębiorstw sektora wodnego: XPV Water Partners, DuPont, Stantec, Aqualia, Acciona i Suez.

Przed konferencją można było wziąć udział w ankiecie przygotowanej przez GWI (Global Water Intelligence). Zadano między innymi pytanie czy sytuacja podczas pandemii spowodowała wzrost prestiżu usług wod-kan. 63% respondentów stwierdziło, że tak.

Plan Naprawczy Gospodarki UE

Został ujawniony wewnętrzny dokument Komisji Europejskiej obejmujący projekt części Planu Naprawczego dotyczącej klimatu i cyfryzacji. Niestety niewiele jest w nim tematów związanych z gospodarką wodną. Ostateczna wersja Planu Naprawczego spodziewana jest w czerwcu 2020 r. Najważniejszą kwestią podkreśloną w dokumencie jest konieczność integracji zielonej transformacji z transformacją cyfrową Europy. Dlatego planowane inwestycje, które mają wspomóc gospodarkę będą się koncentrować na czystej energii i czystej mobilności, bardziej ekologicznym przemyśle oraz na cyfryzacji w przemyśle.

Europejski plan naprawczy

Zmieniony wniosek Komisji dotyczący ram finansowych na lata 2021–27 podlega dyskusjom i nadal oczekuje na zatwierdzenie. Nie ma zatem żadnych szczegółów na temat planu naprawy gospodarki. DG ENV próbuje włączyć wodę do zakresu wsparcia, a EurEau przedstawiła szczegółowe propozycje w tym zakresie. Są wśród nich propozycje Izby, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. Pierwsza dotyczy budowy biogazowni regionalnych w celu podniesienia efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Ta propozycja wzbudziła duże zainteresowanie ze strony urzędników KE, gdyż została konkretnie i rzetelnie przygotowana. Druga propozycja zakłada finansowanie odnawiania co najmniej 1% sieci wodociągowej w celu ograniczania wycieków, zgodnie z planowaną dyrektywą w sprawie jakości wody do spożycia. Niestety ścieżka zatwierdzania pomysłów jest długa i trudno przewidzieć ostateczny kształt europejskiego planu naprawczego.

Spotkanie zespołu kryzysowego EurEau – wnioski ogólne:

  • Nie wystąpiły istotne przerwy w dostawie wody ani ścieków w żadnym z krajów członkowskich.
  • Wskaźniki absencji personelu w większości krajów powoli wracają do normy.
  • Żaden z krajów członkowskich nie zaproponował specjalnego wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw wod-kan.

Stanowisko EurEau z dnia 16 kwietnia 2020 roku. 

Dbamy o bezpieczeństwo konsumentów.

Konsumenci mają wiele pytań i obaw dotyczących bezpieczeństwa wody.
Według najnowszych danych WHO i ONZ woda nie przenosi wirusa SARS-CoV-2.

Poniżej przedstawiamy Państwu najnowszy materiał z przeprowadzonych w ostatnich dniach spotkań online: webinarium z IWA (08.04.2020) oraz spotkania Zespołu krysysowego EurEau (09.04.2020). 

Są to najnowsze informacje i na bieżąco będą przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” uzupełniane.

Holenderskie instytuty naukowo-badawcze KWR i RIVM ogłosiły 25 marca br., że wykryły RNA koronawirusa (covid-19) w surowych ściekach, stosując metodę wykrywania DNA / RNA.

RNA jest materiałem genetycznym w wirusach, porównywalnym do jednoniciowego DNA. Należy jednak zauważyć, że badacze nie wykryli „żywych” wirusów w surowych ściekach. Zastosowana metoda nie jest w stanie zidentyfikować obecności zdolnych do przetrwania wirusów, które mogłyby zainfekować ludzi.

Kraje członkowskie podejmują szereg działań w sytuacji kryzysowej, w której znalazła się Europa.

Poniżej przedstawiamy przekazane przez europejską  federację branży wod-kan - EurEau wykaz działań podjętych przez kraje członkowskie.

Wyszukiwanie