Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 2501 ogłoszone zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wydane na podstawie art. 292 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. W tym samym dniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 2502 ogłoszone zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, wydane na podstawie art. 277 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 lit. b–d ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Rozporządzenie weszło w życie również z dniem 1 stycznia 2018 r., za wyjątkiem § 2 i § 3, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Teksty rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne:

images/Rozporządzenie_RM_w_sprawie_jednostkowych_stawek_opłat_za_usługi_wodne.pdf

images/Rozporządzenie_RM_w_sprawie_ustalania_opłat_podwyższonych_za_przekroczenie_warunków_wprowadzania_ścieków_do_wód.pdf

 

Magdalena Borowczyk-Zalewska, główny specjalista ds. prawnych

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" informuje, iż w dniu 28.12.2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Projekt ten został skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów bez uprzednich konsultacji społecznych. Poniżej Izba zamieszcza projekt przedmiotowego rozporządzenia.

images/Rozporządzenie.pdf

r. pr. Magdalena Borowczyk-Zalewska, gł. specjalista ds. prawnych IGWP

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11.12.2017r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 11.01.2018r., z wyjątkiem:

1) § 36, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, oraz

2) § 7 i § 8 w zakresie dotyczącym podmiotów działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę, które wchodzą w życie po upływie miesięcy od dnia ogłoszenia

Należy zwrócić uwagę, iż w myśl § 37 ww. aktu prawnego, do dnia 31 grudnia 2019 r. badania jakości wody w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów chemicznych mogą być prowadzone metodami zgodnymi z charakterystyką metod badań jakości wody określoną w części B w tabeli 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia.

Poniżej przedstawiamy pełny tekst rozporządzenia włącznie z przepisami oczekującymi na wejście w życie.

Tekst rozporządzenia do pobrania (PDF)

Magdalena Borowczyk-Zalewska - Główny specjalista ds. prawnych

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" informuje, że 12 grudnia 2017 r. do IGWP wpłynęła odpowiedź Ministerstwa Środowiska na szereg wystosowanych do resortu pism dotyczących m.in. praktycznego stosowania przepisów nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

images/Odpowiedź_MŚ.pdf

 

Anna Lembicz, gł. specjalista ds. marketingu i PR

 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, iż na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2018 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2018 r. wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305752/katalog/12474834#12474834). W związku z powyższym Izba zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji do projektu w terminie do dnia 5 grudnia 2017 r. (wtorek) drogą elektroniczną, w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Anna Lembicz, gł. specjalista ds.marketingu i PR IGWP

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków Izby, związanych z praktycznym stosowaniem przepisów nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w okresie przejściowym, przygotowała opracowanie składające się z trzech części:


I. Informacje ogólne dla Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
II. Generalne zasady wynikające z przepisów przejściowych
III. Opisy możliwych przypadków obowiązywania taryf w okresie przejściowym po wejściu w życie nowelizacji

Powyższe opracowanie zostało przygotowane we współpracy z Kancelarią WKB. Członkowie Izby otrzymali  je pocztą e-mail, a ponadto omówienie praktycznego zastosowania przepisów w okresie przejściowym ukaże się w listopadowym wydaniu "Zeszytów IGWP". Jeżeli życzą sobie Państwo ponownego przesłania przedmiotowego opracowania prosimy o kontakt z Sekretariatem IGWP: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Lembicz, gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP

 

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" informuje, że tekst ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw został opublikowany pod pozycją 2180 w Dzienniku Ustaw:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2180/1

 

Anna Lembicz, gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" informuje, że  dnia 22 listopada 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda złożył swój podpis pod ustawą  z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

Tym samym nadzieje branży wodociagowo-kanalizacyjnej i środowisk samorządowych na prezydenckie weto zostaly przekreślone.

Anna Lembicz, gł. specjalista ds.marketingu i PR IGWP

Szanowni Państwo,
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zapraszają na warsztaty


„Sektor wod-kan w przededniu zmian”

Warsztaty odbędą się dnia 22 listopada 2017 r. w Warszawie, w Zakładzie Wodociągu Centralnego, ul. Koszykowa 81 (wjazd od ul. Raszyńskiej), a poświęcone będą szczegółowemu omówieniu największych zmian, jakie wynikają z nowej ustawy Prawo Wodne i znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Program obejmuje m.in. zagadnienie dotyczące organu regulacyjnego w świetle nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (nowy system regulacji dla sektora; zadania i kompetencje organu regulacyjnego; postępowanie przed organem regulacyjnym), omówiony zostanie proces zatwierdzania taryf na gruncie nowelizacji (procedury zatwierdzania taryf; kluczowe dylematy na gruncie nowych przepisów; przepisy przejściowe). Ponadto w trakcie warsztatów odwołamy się do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w świetle nowelizacji. Nie zabraknie dyskusji o zmianach, jakie w życie branży wprowadziła ustawa Prawo wodne, podjęty zostanie temat zasad świadczenia usługi zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Warsztaty podsumuje debata „Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Prawo wodne w pytaniach i odpowiedziach”.
Prelegentami będą prawnicy z Kancelarii WKB z Warszawy.

WKB jest wiodącą polską kancelarią prawniczą założoną przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych, posiadającą wyspecjalizowany zespół dedykowany sektorom infrastrukturalnym. Prawnicy WKB od wielu lat doradzają jednostkom samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwom z sektora komunalnego (w tym sektora wod-kan). Kancelaria wspierała Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” w toku prac legislacyjnych nad nowelizacją do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu:

Program warsztatów do pobrania

Biogramy prowadzących warsztaty

Formularz zgłoszeniowy

Cena 250 zł (+23% VAT)


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax 52 376 89 20

Uczestników warsztatów zapraszamy do przesyłania pytań do prowadzących. Można je przesyłać do 20 listopada na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Lembicz, gł. specjalista ds. marketingu i PR

 

Senat przyjął 10 listopada 2017 r. ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Głosowało 82 Senatorów:

za 54 głosy

przeciw 27 głosów

wstrzymujący 1 głos

link do głosowania:

http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/szczegoly-glosowania,284,5,9.html#

Ze względu na przyjęcie ustawy bez uwag, Marszałek Senatu przekaże ustawę do podpisu przez Prezydenta RP.

Anna Lembicz, gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.