Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że XXVII Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego odbędzie się w tym roku w dniach 1-3 września w Częstochowie.

Szanowni Państwo,
Powitaliśmy 2017 rok, który dla Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” jest czasem jubileuszy i ważnych wydarzeń.
W marcu 1992 roku w Sulejowie, na spotkaniu dyrektorów 45 firm wodociągowych, zrodziła się inicjatywa powołania Izby. Ziarno tej idei trafiło na podatny grunt – dzisiaj, po 25 latach, członkami Izby jest 480 firm. Prócz członków mamy też wielu przyjaciół i sympatyków, którzy codziennie korzystają z naszej wiedzy i doświadczenia. Rozwój Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” pokazuje, jak bardzo potrzebna była naszemu środowisku wspólna praca na rzecz branży wod-kan i instytucja, która będzie reprezentować interesy Wodociągowców.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Ministerstwo Wody i Środowiska Ugandy ogłosiło przetarg na budowę infrastruktury nawadniającej w kilku regionach kraju.

Sprawa jest pilna, gdyż zgłaszanie ofert możliwe jest tylko do 17 stycznia.

Informacje o przetargu znajdą Państwo w poniższym załączniku:
pdfIFB_-_Uganda_Irrigation.pdf376.66 KB

W razie dalszych pytań, zainteresowanych prosimy o kontakt z chargé d’affaires Ambasady RP w Nairobi, p. Sergiuszem Wolskim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

„Są osoby, które raz poznane, bywają w życiu niezapomniane”

Te słowa, w imieniu branży, skierowali do Pani Beaty Jilek, byłej już Prezes Zielonogórskich Wodociągów, Członkowie Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Za lata współpracy, za wieloletnią aktywność w Radzie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, zaangażowanie i współudział w osiągnięciach branży wod-kan, przekazano Pani Prezes wyrazy szacunku, uznania oraz serdeczne – Dziękujemy-.

Na dalszy czas aktywności zawodowej i osobistej powinszowano dużo zdrowia, tylko radosnych chwil i wiele osobistego szczęścia.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska przewidzianych w procedowanym obecnie w szybkim trybie projekcie nowej ustawy Prawo wodne, Izba podjęła szereg działań, w tym informacyjnych, dotyczących skutku w postaci drastycznego wzrostu kosztów działalności wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ w ramach swoich zadań statutowych, nawiązała współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wydania wspólnego poradnika dobrych praktyk. Ideą tego opracowania było przeanalizowanie tych obszarów aktywności przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, których zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dochodziło do najczęstszych i najpoważniejszych naruszeń prawa w zakresie nadużywania pozycji dominującej oraz ochrony konsumentów. Poradnik miał być opracowaniem uwzględniającym, zarówno stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i stanowisko branży wodociągowo – kanalizacyjnej, reprezentowanej w tym wypadku przez Izbę Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie’’. Poradnik miał służyć wypracowaniu wspólnych standardów spełniających, z jednej strony oczekiwania organu ochrony konkurencji i konsumentów, a z drugiej strony możliwości i specyfikę działania przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych. Ideą tego poradnika miało być także wypracowanie wspólnych, pozanormatywnych standardów tak, aby zachować konkurencyjność, a co istotne właściwy poziom ochrony konsumenta.

Niedobory wody i susza stają się faktem również w Polsce. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wspólnie z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie stara się zebrać jak najwięcej wiedzy i dokumentacji dotyczących tego zjawiska. Będą one wnikliwie przeanalizowane tak aby pomóc podmiotom dotkniętym problemem w zapobieganiu skutkom suszy. Wypracowane wnioski zostaną uwzględnione w realizowanych w latach 2016-19 Planach zapobiegania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Będziemy również organizować spotkania konsultacyjne i warsztaty umożliwiając podmiotom wymianę doświadczeń i znajdowanie rozwiązań.

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami dotyczącymi współpracy  Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie’’ z wydawnictwem Quixi Media Sp. z o.o. nad realizacją  nowej edycję albumu „Skarby Ziemi – woda”, informujemy że Izba nie udzieliła patronatu kolejnej edycji albumu, ani też nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej formie przy wydaniu tej publikacji.

Informujemy także,  że Izba nie współpracuje  z serwisem internetowym "www.wodociagi-polskie.pl" prowadzonym przez wydawnictwo  Quixi Media Sp. z o.o

KZGW zwraca się do samorządów o przedstawienie potrzeb i planów inwestycyjnych. Master Plan zawierać ma inwestycje, które zostaną ukończone do 31 grudnia 2015 roku, a także inwestycje planowane do realizacji po roku 2015.

Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne winny jak najszybciej podjąć współpracę z samorządami w celu wspólnego wypełnienia ankiety.  

Załączniki:

Pismo przewodnie
Założenia
Ankieta

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. W tym roku hasłem przewodnim jest „Woda i zrównoważony rozwój". Hasło ma przypomnieć, że poprawiając jakość życia musimy jednocześnie pamiętać o nie naruszaniu środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności zasobów wodnych.

Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 2,5% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.