„Są osoby, które raz poznane, bywają w życiu niezapomniane”

Te słowa, w imieniu branży, skierowali do Pani Beaty Jilek, byłej już Prezes Zielonogórskich Wodociągów, Członkowie Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Za lata współpracy, za wieloletnią aktywność w Radzie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, zaangażowanie i współudział w osiągnięciach branży wod-kan, przekazano Pani Prezes wyrazy szacunku, uznania oraz serdeczne – Dziękujemy-.

Na dalszy czas aktywności zawodowej i osobistej powinszowano dużo zdrowia, tylko radosnych chwil i wiele osobistego szczęścia.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska przewidzianych w procedowanym obecnie w szybkim trybie projekcie nowej ustawy Prawo wodne, Izba podjęła szereg działań, w tym informacyjnych, dotyczących skutku w postaci drastycznego wzrostu kosztów działalności wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ w ramach swoich zadań statutowych, nawiązała współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wydania wspólnego poradnika dobrych praktyk. Ideą tego opracowania było przeanalizowanie tych obszarów aktywności przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, których zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dochodziło do najczęstszych i najpoważniejszych naruszeń prawa w zakresie nadużywania pozycji dominującej oraz ochrony konsumentów. Poradnik miał być opracowaniem uwzględniającym, zarówno stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i stanowisko branży wodociągowo – kanalizacyjnej, reprezentowanej w tym wypadku przez Izbę Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie’’. Poradnik miał służyć wypracowaniu wspólnych standardów spełniających, z jednej strony oczekiwania organu ochrony konkurencji i konsumentów, a z drugiej strony możliwości i specyfikę działania przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych. Ideą tego poradnika miało być także wypracowanie wspólnych, pozanormatywnych standardów tak, aby zachować konkurencyjność, a co istotne właściwy poziom ochrony konsumenta.

Niedobory wody i susza stają się faktem również w Polsce. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wspólnie z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie stara się zebrać jak najwięcej wiedzy i dokumentacji dotyczących tego zjawiska. Będą one wnikliwie przeanalizowane tak aby pomóc podmiotom dotkniętym problemem w zapobieganiu skutkom suszy. Wypracowane wnioski zostaną uwzględnione w realizowanych w latach 2016-19 Planach zapobiegania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Będziemy również organizować spotkania konsultacyjne i warsztaty umożliwiając podmiotom wymianę doświadczeń i znajdowanie rozwiązań.

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami dotyczącymi współpracy  Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie’’ z wydawnictwem Quixi Media Sp. z o.o. nad realizacją  nowej edycję albumu „Skarby Ziemi – woda”, informujemy że Izba nie udzieliła patronatu kolejnej edycji albumu, ani też nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej formie przy wydaniu tej publikacji.

Informujemy także,  że Izba nie współpracuje  z serwisem internetowym "www.wodociagi-polskie.pl" prowadzonym przez wydawnictwo  Quixi Media Sp. z o.o

KZGW zwraca się do samorządów o przedstawienie potrzeb i planów inwestycyjnych. Master Plan zawierać ma inwestycje, które zostaną ukończone do 31 grudnia 2015 roku, a także inwestycje planowane do realizacji po roku 2015.

Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne winny jak najszybciej podjąć współpracę z samorządami w celu wspólnego wypełnienia ankiety.  

Załączniki:

Pismo przewodnie
Założenia
Ankieta

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. W tym roku hasłem przewodnim jest „Woda i zrównoważony rozwój". Hasło ma przypomnieć, że poprawiając jakość życia musimy jednocześnie pamiętać o nie naruszaniu środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności zasobów wodnych.

Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 2,5% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej.

Szanowni Państwo,

w związku z przejściem na emeryturę, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, pragnie podziękować Pani Marii Bakalarczyk za wieloletnią, współpracę, zaangażowanie w życie Izby, za niezmienną życzliwość i profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków.

Pani Maria Bakalarczyk przepracowała w IGWP 15 lat. Była znanym i cenionym w branży ekspertem udzielającym Członkom Izby porad ekonomicznych z zakresu VAT, kształtowania taryf, podatków i pomagającym rozwiązywać wiele innych istotnych dla branży problemów.

10 czerwca 2015 r. Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Dorota Jakuta odebrała z rąk Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Witolda Sumisławskiego „Laur Wodny". Nagroda, ustanowiona w 2008 r., jest uhonorowaniem zasług dla gospodarki wodnej. Przyznawana jest za zaangażowanie, nadawanie nowego impulsu oraz troskę o rozwój gospodarki wodnej. Fundatorem nagrody jest Prezes KZGW. Laury wodne przyznaje Kapituła Laurów powoływana przez Prezesa KZGW. Dotychczas nagrodą Lauru wodnego uhonorowano 14 osób.

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych: Warszawa, 21 listopada 2019 r. +

    Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych: Warszawa, 21 listopada 2019 r. Krajowy projekt benchmarkingowy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, od dziesięciu lat przeprowadzany przez Czytaj więcej
  • Nowelizacja ustawy Prawo wodne z perspektywy działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: Warszawa - 29 listopada 2019r., Bydgoszcz - 13 grudnia 2019r. +

    Nowelizacja ustawy Prawo wodne z perspektywy działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: Warszawa - 29 listopada 2019r., Bydgoszcz - 13 grudnia 2019r. Tematyka szkolenia:  Pobór opłat stałych i zmiennych według ustawy Prawo Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.