Poniżej przedstawiamy wiadomości dotyczące COVID-19 w kontekście branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Znajdziecie tu Państwo artykuły, które zawierają bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w kraju, wykaz działań Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, wytyczne Rządu i Instytucji Państwowych, a także tłumaczenia najważniejszych dokumentów WHO i EurEau.

Ponadto zachęcamy wszystkich Członków IGWP do podzielenia się doświadczeniami, praktyką i posiadanymi informacjami, które zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.
‍W przypadku pytań, wniosków, wątpliwości wymagających interpretacji uprzejmie prosimy o przesłanie korespondencji drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie uprzejmie informuje, że W Sejmie trwają prace legislacyjne nad Rządowym projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zgodnie z uzasadnieniem, projekt zawiera regulacje wsparcia budżetów jst oraz w celu utrzymania ciągłości procesu inwestycyjnego poprzez m.in.: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienia w realizacji zamówień publicznych, pakiet osłonowy dla samorządów, ochrona przed przejęciem spółek przez podmioty spoza UE/EOG, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych, dostosowanie rynku pracy do wyzwań COVID-19.

Poniżej zamieszczony został plik pdf przedmiotowego projektu ustawy.

Projekt ustawy do pobrania (PDF)

Adw. Paweł Sikorski - Ekspert IGWP

 

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ uprzejmie informuje, że Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu w dniu 14 maja uchwalił Ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –dalej zwaną także  ustawą z dnia 14 maja 2020 r. lub Tarczą 3.0.

Ustawa  z dnia 14 maja 2020 r. została podpisana przez Prezydenta  RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod poz. 875.

Wspomniana ustawa co do zasady,  zgodnie z art. 76, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli od 16 maja 2020 r.

Tarcza 3.0. uwzględnia ostatecznie postulat  zgłoszony przez Izbę dotyczący wydłużenia okresu do przeprowadzenia analizy ryzyka i złożenia stosowanych wniosków o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej przez właścicieli  dla ujęć wody. Zmiana ta wydłuża ww. okres o dodatkowe 2 lata, tj. z obecnie obowiązującego okresu 3 lat do 5. Powyższa zmiana zawarta została w art. 32 ustawy zmieniającej  ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695 i 782).

Wspomniana ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 792) oraz w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

Powyższe zmiany omówione zostały w artykułach opublikowanych przez Izbę:
Uchwalenie przez Sejm TARCZY 3.0. uwzględniającej postulat IGWP
Zmiany uregulowań dotyczacych odpadów

Tarcza 3.0. w art. 46 pkt 20) przewiduje również uchylenie art. 15 zzr i 15 zzs w specustawie z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 ze zm.). Powyższymi przepisami zawieszony został bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów (art. 15 zzr),jak również bieg terminów procesowych
 i sądowych wymienionych w art. 15 zzs.  Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. w art. 46 pkt 21) wprowadziła także zmianę we wspomnianej specustawie z dnia 2 marca 2020 r. poprzez dodatnie po art. 15 zzs- art. 15 zzs1-15 zzs5 odnoszących się do przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych.

LINK do ustawy  z dnia 14 maja 2020 r.

Adw. Paweł Sikorski - Ekspert IGWP
Magdalena Borowczyk-Zalewska- Gł. specjalista ds. prawnych IGWP

 

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej i Dyrekcja Generalna ds. Środowiska współpracują ze zwycięzcami konkursu EU Hackathon SEWERS4Covid (Holenderski Instytut Badań Wody KWR, Eurecat - Centrum Technologiczne Katalonii, Uniwersytet w Tesalii i Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach oraz Universytet Exeter i Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule w Aachen RWTH, we współpracy z Water Europe i federacją EurEau zapraszają do udziału w doraźnym ogólnoeuropejskim projekcie badawczym mającym na celu ocenę monitoring ścieków i wymianę doświadczeń w kontekście epidemii spowodowanej SARS-CoV-2.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż projekt ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 1) w chwili obecnej został już przekazany Prezydentowi.

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że w dniu 30 kwietnia  Sejm uchwalił  ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tzw. tarczę antykryzysową 3.0, która zmienia szereg ustaw, w tym ustawę z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 oraz jej nowelizację z 31 marca, zwaną tarczą antykryzysową. 

31 marca oraz 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie specustawy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, mającej ułatwić walkę z epidemią i ratowanie gospodarki. W ramach specustaw wprowadzone zostały, między innymi, zmiany w prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii zmienione zostały zasady dotyczące badań pracowniczych, a w szczególności badań okresowych.

W tarczy antykryzysowej (ustawie z dnia 31marca 2020r., DZ.U.poz.568) ustawodawca, uwzględniając okoliczność, jaką jest zamknięcie wielu placówek i ośrodków medycyny pracy,  zawiesił obowiązywanie wybranych przepisów Kodeksu pracy (art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5), które nakładają obowiązek kierowania pracownika na badania okresowe.

Szanowni Członkowie Izby,

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do biura Izby dotyczącymi odpowiedzi  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wniosek IGWP  o wsparcie branży w zabezpieczeniu dostaw środków dezynfekcyjnych i higieny osobistej, w celu realizacji postulatu Izby, przedkładamy odpowiedź uzyskaną od Pana Andrzeja Brzuzana Dyrektora Biura Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych  MGMiŻŚ  w dniu dzisiejszym:

W dzisiejszej Gazecie Prawnej ukazał się artykuł autorstwa red. Jakuba Pawłowskiego pt.: ”Wodociągi walczą o większe wsparcie w czasach pandemii”

Przeczytamy tam między innymi :

Wyszukiwanie