Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej i Dyrekcja Generalna ds. Środowiska współpracują ze zwycięzcami konkursu EU Hackathon SEWERS4Covid (Holenderski Instytut Badań Wody KWR, Eurecat - Centrum Technologiczne Katalonii, Uniwersytet w Tesalii i Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach oraz Universytet Exeter i Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule w Aachen RWTH, we współpracy z Water Europe i federacją EurEau zapraszają do udziału w doraźnym ogólnoeuropejskim projekcie badawczym mającym na celu ocenę monitoring ścieków i wymianę doświadczeń w kontekście epidemii spowodowanej SARS-CoV-2.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż projekt ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 1) w chwili obecnej został już przekazany Prezydentowi.

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że w dniu 30 kwietnia  Sejm uchwalił  ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tzw. tarczę antykryzysową 3.0, która zmienia szereg ustaw, w tym ustawę z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 oraz jej nowelizację z 31 marca, zwaną tarczą antykryzysową. 

31 marca oraz 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie specustawy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, mającej ułatwić walkę z epidemią i ratowanie gospodarki. W ramach specustaw wprowadzone zostały, między innymi, zmiany w prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii zmienione zostały zasady dotyczące badań pracowniczych, a w szczególności badań okresowych.

W tarczy antykryzysowej (ustawie z dnia 31marca 2020r., DZ.U.poz.568) ustawodawca, uwzględniając okoliczność, jaką jest zamknięcie wielu placówek i ośrodków medycyny pracy,  zawiesił obowiązywanie wybranych przepisów Kodeksu pracy (art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5), które nakładają obowiązek kierowania pracownika na badania okresowe.

Szanowni Członkowie Izby,

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do biura Izby dotyczącymi odpowiedzi  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wniosek IGWP  o wsparcie branży w zabezpieczeniu dostaw środków dezynfekcyjnych i higieny osobistej, w celu realizacji postulatu Izby, przedkładamy odpowiedź uzyskaną od Pana Andrzeja Brzuzana Dyrektora Biura Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych  MGMiŻŚ  w dniu dzisiejszym:

W dzisiejszej Gazecie Prawnej ukazał się artykuł autorstwa red. Jakuba Pawłowskiego pt.: ”Wodociągi walczą o większe wsparcie w czasach pandemii”

Przeczytamy tam między innymi :

W dniu 19 kwietnia pojawiła się krótka informacja opublikowana we francuskim dzienniku „Le Figaro”, który cytując Francuską Agencję Prasową oznajmił, iż „ślady koronawirusa zostały znalezione w wodzie nieprzeznaczonej do picia w Paryżu”.

Aktualizacja artykułu: „Kontynuacja prac legislacyjnych nad Tarczą’’ 
https://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/koronawirus-info/1554-kontynuacja-prac-legislacyjnych-nad-tarcza
 

Szanowni Państwo

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie’’ uprzejmie informuje, że  Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu 17 kwietnia br.  Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. Poz. 695) – zwaną „Tarczą Antykryzysową 2.0”.

Ustawa weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2020 roku

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zmiany wprowadzone ww. ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r. ,zwanej dalej ustawą, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów:

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje , że opublikowane zostało  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 15 kwietnia 2020r., poz. 673)

Nowelizacja zawiera m.in. zmiany w  §18 Rozporządzenia,  dotyczący obowiązku zakrywania  ust i nosa, który otrzymuje brzmienie:

Wyszukiwanie