Poniżej publikujemy zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które powinny obowiązywać w miejscach pracy

Instrukcja zawiera porady dotyczące czterech kwestii:

  1. Proste sposoby zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 w miejscu pracy.
  2. Zarządzanie ryzykiem podczas organizowania spotkań i wydarzeń.
  3. Rzeczy do rozważenia, kiedy trzeba wyruszyć w podróż służbową.
  4. Przygotowanie miejsca pracy na wypadek pojawienia się COVID-19. 

Komunikat ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia w dniu 31.03.2020 roku
Informacje pochodzą ze strony: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

„Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad! Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami.”

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” na bieżąco monitoruje sytuację związaną z COVID-19, jednocześnie w ocenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” sytuacja związana z wirusem może wpłynąć w niedalekiej przyszłości na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W tej sytuacji Izba uprzejmie przedstawia swoje stanowisko co do potencjalnego wpływu sytuacji związanej z COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Szanowni Państwo

Z upoważnienia Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy, przekazujemy pismo skierowane do  Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów RP,  w zakresie uwag i propozycji rozwiązań do projektu Ustawy zmieniającej  ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), projekt z 21.03.2020 roku.

adw. Paweł Sikorski

 

Informacja dla Członków Izby w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, poniżej przedstawiamy informacje do wykorzystania w bieżącym działaniu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wyszukiwanie