Szanowni Państwo,


Zwracamy Państwa uwagę na wydarzenie, które Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” objęła Patronatem honorowym, a kwartalnik „Wodociągi Polskie” Patronatem medialnym.

20 października 2020 o godz. 10.00 w przestrzeni Concordia Design Wrocław odbędzie się okrągły stół „Gospodarowanie wodą – wyzwania dla Polski”, przy którym zasiądą eksperci od gospodarki wodnej. W imieniu Organizatorów zachęcamy do udziału.


Do dyskusji przy okrągłym stole zostali zaproszeni przedstawiciele wielu środowisk, w tym m.in. prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz z Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu Economy of a Water City, dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak z Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Jan Żelazo, redaktor naczelny „Gospodarki Wodnej”, Piotr Nieznański – dyrektor ds. Polityki Środowiskowej WWF Polska, Ryszard Grobelny ze Związku Miast Polskich, prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Krzysztof Kutek z Arcadis Polska, prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski – ekspert w zakresie gospodarki wodnej i polityki regionalnej.


W czasie wydarzenia zostaną także zaprezentowane wyniki Water City Indeks 2020, który jest rankingiem polskich miast w zakresie gospodarowania wodą oraz ochrony przed jej brakiem lub nadmiarem.


Dyskusję można obejrzeć online na żywo za pośrednictwem platformy streamingowej. Na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod linkiem: transmisja.oees.pl.


Pełny program konferencji można znaleźć pod linkiem: oees.pl/gospodarownie-woda-wyzwania-dla-polski.


Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2020 oraz przygotowań do kongresu Economy of a Water City 2021 zaplanowanego na 25-26 października 2021 roku we Wrocławiu.

Anna Lembicz,

red. naczelna "Wodociągów Polskich"

 

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że w dziś odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Przedmiotem posiedzenia była Informacja na temat gospodarki wodno-ściekowej w kontekście ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu wód i stanu wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Poruszona została kwestia zarzutów Komisji Europejskiej w stosunku do Polski, dotyczących naruszenia przepisów dyrektywy ściekowej. W ocenie Komisji ponad tysiąc aglomeracji w Polsce nie jest wystarczająco wyposażonych w systemy zbierania ścieków komunalnych lub indywidualne systemy zbierania. Procedurą naruszeniową objęto łącznie 1285 aglomeracji, z czego 58 aglomeracji stanowią duże.


Poniżej link do transmisji z posiedzenia połączonych Komisji:

http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=532F28D69E531BFDC12585F3002C1897#

Dnia 28 września 2020 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", które z uwagi na zagrożenie epidemiczne, przygotowano z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa oraz dystansu społecznego. Branżę reprezentowało tego dnia 52 przedstawicieli Członków Zwyczajnych IGWP oraz 1 przedstawiciel Członka Stowarzyszonego.

Podczas Zgromadzenia, zgodnie ze statutem, podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań z działalności Izby, a także przyjęto plany na rok bieżący. Miło nam poinformować, iż jednogłośnie udzielono absolutorium organom Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Misja ds. Zdrowych Oceanów, Mórz, Wód Przybrzeżnych i Śródlądowych działająca w ramach przygotowań programu Horyzont Europa, przygotowała drugą wersję raportu „Misja Starfish 2030”, który jest propozycją działań, jakie należy podjąć, aby znacząco poprawić sytuację środowiska wodnego.

Raport będzie prezentowany podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji, które odbywają się w dniach 22-24 września. Wszystkie spotkania, panele, wykłady podczas tego trzydniowego wydarzenia są dostępne online, więc zainteresowani mogą zarejestrować się i wybrać interesujące tematy. Wystarczy wejść na stronę https://research-innovation-days.ec.europa.eu

Panelom i spotkaniom towarzyszy wystawa „Nauka jest Wspaniała”.

Istotne dla branży wod-kan tematy są związane z Misją Horyzontu Europa. Odbędą się dwa wydarzenia poświęcone „Starfish 2030”:

- 22 września 2020 r., godz. 11:45 - 12:30 panel dyskusyjny na temat zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych,

- 23 września 2020 r., godz. 12:00 - 13:00 prezentacja opinii zainteresowanych stron, szczególnie odpowiedzi uczestniczących w konsultacjach obywateli.

Dni Badań i Innowacji UE, to festiwal wiedzy dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Klara Ramm

ekspert IGWP

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele Izby,

W tym roku bardzo liczyliśmy na spotkanie z Państwem podczas kolejnej, już VIII edycji Kongresu Wodociągowców Polskich. Byliśmy przekonani, że podczas organizowanej w cyklu trzyletnim wielkiej uroczystości, jaką niewątpliwie jest Kongres, spotkamy się wszyscy, by omówić najważniejsze dla naszej branży wydarzenia ostatniego czasu.

Z uwagi na niepewną sytuację wywołaną COVID-19, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” podjęła niezwykle trudną, ale jedyną możliwą w obliczu trwającej pandemii decyzję o przeniesieniu naszych wydarzeń konferencyjnych w świat Internetu i spotykaniu się z Państwem online.

Niestety, uroczysty charakter Kongresu, jego wyjątkowa oprawa i rozmach organizacyjny nie pozwalają na jego przygotowanie online bez straty dla tego wydarzenia. Dlatego też z przykrością informujemy, że w bieżącym roku Kongres nie odbędzie się.

Z poważaniem,

Dorota Jakuta

Prezes IGWP

Właśnie trwa webinarium „Kryzys jako szansa na zmianę. COVID-19 i związane z nim problemy szansą na wzrost efektywności zarządzania”. Jest to kolejne wydarzenie w ramach  naszego cyklu webinariów IGWP.

Zaproszenie do poprowadzenia dzisiejszego szkolenia online, przyjął Jakub Danielak, socjolog oraz doradca i trener biznesu, który od ponad 20 lat realizuje projekty usprawniające procesy zarządcze w firmach dostarczających usługi bytowych szerokiemu gronu klientów.
Podczas spotkania poruszymy tematy związane z kryzysem, który powinien stać się szansą na wprowadzenie pozytywnych zmian w organizacji. Nasz ekspert  przybliży słuchaczom mechanizmy wprowadzania zmian oraz zwróci ich uwagę na największe błędy jakie popełniane są w organizacjach w obliczu kryzysu. Będzie też trochę psychologii, postaramy się odpowiedzieć na pytania: Dlaczego ludzie nie lubią zmian? Czego się boją i jak można te lęki przełamać?
Przed nami jeszcze kilka godzin rozmów z ekspertem i niepowtarzalna okazja do zadawania pytań oraz dyskusji o  indywidulanych doświadczeniach uczestników szkolenia.

Zachęcamy do udziału w naszych WEBINARIACH, których zakres staramy się stale poszerzać. Chcemy jak najlepiej dostosować ofertę do potrzeb naszych Członków.

Szczegółowe informacje oraz kalendarz wydarzeń znajdują się [TUTAJ]

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej i Dyrekcja Generalna ds. Środowiska współpracują ze zwycięzcami konkursu EU Hackathon SEWERS4Covid (Holenderski Instytut Badań Wody KWR, Eurecat - Centrum Technologiczne Katalonii, Uniwersytet w Tesalii i Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach oraz Universytet Exeter i Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule w Aachen RWTH), we współpracy z Water Europe i federacją EurEau zapraszają do udziału w doraźnym ogólnoeuropejskim projekcie badawczym mającym na celu ocenę monitoring ścieków i wymianę doświadczeń w kontekście epidemii spowodowanej SARS-CoV-2.

Dzisiaj, pod hasłemSAVE LIVES: Clean Your Hands”, obchodzimy Światowy Dzień Higieny Rąk. Święto zainicjowane zostało przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO). Dotychczas dzień ten obchodzono przede wszystkim w placówkach opieki zdrowotnej. W obliczy walki z pandemią nabrał zupełnie innego wymiaru. 

Aby zapewnić dostawy czystej i zdrowej do spożycia wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, codziennie do pracy ruszają tysiące pracowników firm wodociągowych.

Jesteśmy wdzięczni i DZIĘKUJEMY 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. powróciło Ministerstwo Środowiska, a nowym Ministrem tego resortu został Michał Woś.
Dział środowisko obejmuje sprawy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, w szczególności w zakresie:

  1. ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz bioróżnorodności, ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody,
  2. geologii,
  3. gospodarki zasobami naturalnymi,
  4. leśnictwa,
  5. ochrony lasów i gruntów leśnych,
  6. łowiectwa,
  7. edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia –w zakresie zadań należących do działu,
  8. mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym nadzoru nad uprawami.

Ministrowi środowiska podlega Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Minister środowiska sprawuje nadzór nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, Instytutem Badawczym Leśnictwa i Państwowym Instytutem Geologicznym –Państwowym Instytutem Badawczym oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.

Ministrem środowiska został Michał Woś
Michał Woś (ur. w 1991 r. w Raciborzu) absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prawnik i samorządowiec; w latach 2017–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 2018–2019 członek zarządu województwa śląskiego, w latach 2019–2020 minister-członek Rady Ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego, od 2020 minister środowiska ; poseł na Sejm RP IX kadencji.

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła