17 i 19 listopada bieżącego roku w Krakowie i w Bydgoszczy odbyły się szkolenia: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok oraz zmiany w ustawie o rachunkowości na 2016 rok”, prowadzone przez panią Wandę Gorzelany, eksperta Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie”.

13 listopada 2015 roku w Krakowie odbyło się szkolenie prawne. Przedmiotem szkolenia, które prowadzi prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, były zagadnienia dotyczące sposobów wykonywania przez gminę zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Poruszane zostały także aspekty stosunków prawnych pomiędzy gminą, a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

W dniach 5-6 listopada 2015 roku w Łodzi odbył się III Polski Kongres Przedsiębiorczości zorganizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Motywem przewodnim Kongresu była synergia nauki z biznesem i samorządem, wejście firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce.

3 listopada w Warszawie odbyło się szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok oraz zmiany w ustawie o rachunkowości na 2016 rok”, organizowane przez IGWP. Poprowadziła je Wanda Gorzelany - ekspert Izby ds. księgowości oraz taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

We wtorek 27 października 2015 roku rozpoczęły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM.

W dniu 26 października rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, organizowany jak co roku w Poznaniu przez Abrys Sp. z o.o.

Jeden z paneli Kongresu poświęcony został gospodarce wodno-ściekowej, w szczególności problemom zwiększenia efektywności systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Na początek prelekcje wygłosili prof. dr hab. inż. Marek Gromiec oraz Przewodniczący Rady IGWP dr Tadeusz Rzepecki, którzy następnie zabrali głos w dyskusji, w której uczestniczyła także Prezes IGWP Pani Dorota Jakuta. Pozostałymi panelistami byli prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr Jędrzej Bujny z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektor Esri Polska Pan Krzysztof Kozłowski.

W dniach 22-23 października odbywa się w Bukowinie Tatrzańskiej kolejna konferencja z cyklu IGWP Management skierowanej do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi, organizowana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.

Podczas konferencji omawiane są dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich poświęcony jest aktualnym problemom prawnym powstającym w relacjach z pracownikami, drugi dotyczy wyzwań wynikających ze statusu i pozycji managera w procesie zarządzania spółką.

Pod Honorowym Patronatem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” odbyła się konferencja dolnośląska pod hasłem „Odnawialne źródła energii inspiracją dla innowacji" w Polanicy Zdrój. Organizatorem konferencji była Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”.

Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” była gościem specjalnym konferencji, w której udział wzięły osoby zarządzające przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi z terenu Dolnego Śląska oraz przedstawiciele stowarzyszeń z całej Polski. Honorowy patronat nad konferencją przyjął również Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski.

Wodociągi Miejskie w Radomiu 14 października 2015 roku uroczyście otworzyły Instalację Gospodarki Osadowej wraz z Biogazownią. Nowo otwarta biogazownia, która jest częścią ponad 240 mln projektu ma obniżyć koszty eksploatacyjne miejskiej spółki oraz zapewnić bardziej ekologiczne przetwarzanie odpadów pochodzących ze ścieków generowanych przez radomian. Budowa samego systemu gospodarki osadowej i biogazowni przy oczyszczalni ścieków wyniosła ok. 50 mln złotych.

W dniach 10,11.X.2015 r. już po raz XXV w Częstochowie na Jasnej Górze na swoim pielgrzymim szlaku spotkali się pracownicy Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Na to szczególne spotkanie, mające przede wszystkim wymiar religijny, ale również integracyjny przybyło ponad trzy tysiące osób. Pielgrzymów witał i przewodniczył koncelebrze mszy św. Prymas Polski abp. Wojciech Polak.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.