Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

IV edycja studiów podyplomowych Eksploatacja Ujęć Wód Podziemnych

IV edycja studiów podyplomowych Eksploatacja Ujęć Wód Podziemnych

Informujemy, że Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, organizuje IV edycję studiów podyplomowych pn.: Eksploatacja Ujęć Wód Podziemnych.

Patronem studiów jest Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, a także złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych. Wzory formularzy można pobrać ze strony organizatora: www.euwp.agh.edu.pl – na której znajdują się dodatkowe informacje organizatora.

Nowa edycja studiów realizowana będzie w formule hybrydowej (zajęcia zdalne i stacjonarne). Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej, eksperci Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz uznani specjaliści z branży wodociągowej. W programie studiów przewidziano 132 h zajęć, w tym: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, a także zajęcia terenowe. Studia trwają dwa semestry, w ciągu których odbędzie się 10 spotkań. Zajęcia odbywać się będą głównie w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć drogą elektroniczną (jako skan dokumentów) na adres: e-mail: euwp@agh.edu.pl

Szczegółowych informacji udzielają:

mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala, tel. 12 617 39 08

kierownik studiów – dr hab. inż. Krzysztof Polak, tel. 12 617 44 94, prof. AGH

Wnioski rekrutacyjne składać można do: 25.02.2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!