Jakość wody w Ukrainie

Jakość wody w Ukrainie

Wodociągi ukraińskie, np. kijowskie, regularnie stosują odczynniki do dezynfekcji wody. Analizowana i monitorowana jest jej jakość na wszystkich etapach uzdatniania. W świetle badań z 9 kwietnia nie ma żadnych odchyleń od wskaźników mikrobiologicznych i fizyczno-chemicznych w wodzie kranowej, jakość wody jest zgodna z obowiązujący w Ukrainie zasadami sanitarnymi.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ