Komentarz Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” dotyczący opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w ramach opracowania “Blue Deal”

Komentarz Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” dotyczący opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w ramach opracowania “Blue Deal”

W dniu 15 września Izba przekazała do Federacji Przedsiębiorców Polskich stanowisko dotyczące opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w ramach opracowania „Blue Deal” (Błękitny Ład).

Izba jest członkiem Komitetu ds. Wody, który został powołany przy Federacji w odpowiedzi na rozpoczęte w Unii Europejskiej prace nad przygotowaniem agendy projektu rozwoju niebieskiej infrastruktury. Jego ważnym beneficjentem może stać się Polska. Obecnie obejmują one 3 obszary: Dostęp do wody i geopolityka wody, Zrównoważona gospodarka wodna, Ekonomia niebieskiego ładu dla UE.

Komentarz IGWP do pobrania

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ