Konkurs “Pracodawca Jutra” Uwaga! Termin zgłoszeń został przedłużony do 31 stycznia 2022 r.

Konkurs “Pracodawca Jutra”       Uwaga! Termin zgłoszeń został przedłużony do 31 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że termin składania aplikacji w konkursie „Pracodawca Jutra 2021” został wydłużony do 31 stycznia 2022r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz czwarty organizuje Konkurs “Pracodawca Jutra”.

Jego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

 • „Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje;
 • „Dojrzałe Kompetencje” – inicjatywy z zakresu programów rozwojowych dedykowanych grupom pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników, programy mentorskie polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 roku życia;
 • „Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi, tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych/staży/konkursów dla uczniów, zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Przedsiębiorca może przesłać jedno zgłoszenie do każdej z kategorii. Ich wyjaśnienie zamieściliśmy na stronie: www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra

Laureatom konkursu PARP zapewni promocję w ramach swoich działań komunikacyjnych i promocyjnych:

 • na stronie internetowej PARP,
 • na fanpage’u na Facebook’u,
 • w newsletterze Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • w filmie z wydarzenia.

Dodatkowo Sektorowe Rady ds. Kompetencji wyróżnią najlepsze inicjatywy w branżach, w których powołano Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Laureaci konkursu otrzymają statuetkę „Pracodawca Jutra 2021”, możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra Roku 2021” oraz korzystania z logotypu „Pracodawca Jutra 2021” na materiałach reklamowych i wizerunkowych.

Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 31 stycznia 2022 r.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra#przebieg

Iwona Włodarek