Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI AKPOŚK

Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI AKPOŚK

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie” informuje, że Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Jak informuje Ministerstwo konsultacje trwają do 20 września 2021 r. uwagi i wnioski należy złożyć:

  • drogą elektroniczną na adres kposk@mi.gov.pl w tytule wiadomości wpisując „konsultacje społeczne VI AKPOŚK”;
  • drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwa Infrastruktury z dopiskiem „konsultacje społeczne VI AKPOŚK”;
  • osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury

Ministerstwo wskazało ponadto, że uwagi lub wnioski, złożone po upływie terminu trwania konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Infrastruktury.

Wszelkie dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod następującym adresem:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-vi-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby