Nowa Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego

Nowa Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego

17 czerwca 2024 roku walne zebranie członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego powołało Panią Beatę Halamę na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia.

Pani Beata Halama w zarządzie Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, które zrzesza 40 przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zasiada od 2016 roku. Z branżą związana jest od 26 lat, a od 12 lat kieruje przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi – obecnie spółką Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, której udziałowcami jest 11 gmin powiatu cieszyńskiego. Pani Beata Halama ukończyła Wydział Ochrony Środowiska i Energetyki na kierunku zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Za aktywną pracę odznaczona złotą odznaką Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jest zwolennikiem i czynnym realizatorem nowatorskich rozwiązań w branży wodno-kanalizacyjnej, w tym z zakresu edukacyjno- ekologicznego.

Gratulujemy nowej Pani Prezes a byłemu Prezesowi Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, Andrzejowi Malinowskiemu, dziękujemy za długoletnią współpracę.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ