Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

O suszy w sieci: 9 czerwca 2020 r.

O suszy w sieci: 9 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo! 

9 czerwca 2020 r., Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” organizuje konferencję online, dotyczącą wyzwania, którego nie można zlekceważyć.

„O suszy w sieci” to wydarzenie, które podnosi, nomen omen, palący problem suszy. Brak wody zaczyna nam mocno doskwierać, widmo suszy ziściło się. Dziś już nie pora na dywagacje „czy czeka nas susza?”. Ona bowiem stała się faktem. Dziś musimy pójść o krok dalej i zastanowić się, jak zadbać o zasoby wody, którymi dysponujemy, jak wody nie marnować, jak ją pozyskiwać i… odzyskiwać.

Konferencja, którą dla Państwa przygotowaliśmy, poruszać będzie wszystkie te aspekty. Do współpracy przy jej organizacji zaprosiliśmy przedstawicieli świata nauki, samorządów oraz przedsiębiorstw wodociągowych. Wspólnie zastanowimy się, jaka czeka nas przyszłość i co powinniśmy zrobić, aby przetrwać i zapewnić bezpieczeństwo wodociągom? Zaprezentujemy sprawdzone doświadczenia samorządów, które już dawno zrozumiały problem zmian klimatu. Udowodnimy, że bez względu na wielkość miasta, gospodarkę wodną można poprawić lokalnie. Postaramy się również odpowiedzieć na nurtujące wielu pytanie: czy grozi nam rywalizacja o wodę pomiędzy wodociągami, rolnictwem i przemysłem? Czy np. odzysk wody ze ścieków może być rozwiązaniem wielu lokalnych problemów?

Tematyka ta jest na tyle istotna, że równolegle przygotowujemy dla Państwa wydanie specjalne kwartalnika „Wodociągi Polskie”, które w całości poświęciliśmy suszy. Trafi ono do rąk Czytelników w połowie lipca, a każdy z uczestników konferencji „O suszy w sieci” otrzyma rabat w wysokości 25% na zakup tej wyjątkowej publikacji.

Zapraszam serdecznie do udziału

Dorota Jakuta
Prezes Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”

 

Program konferencji

 10.00 – 10.10

Rozpoczęcie konferencji
Dorota Jakuta, Prezes IGWP
Anna Lembicz, Redaktor Naczelna kwartalnika “Wodociągi Polskie”

 10.10 – 10.50

Zmiana klimatu, susze i powodzie
prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, Instytut Środowiska Rolniczego
i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 10.50 – 11.10

Ambitne działania miasta ogrodu
Artur Tusiński, Burmistrz Podkowy Leśnej

 11.10 – 11.20

przerwa

 11.20 – 11.40

Gospodarka wodna w mieście – jak oszczędzać zasoby,
wykorzystywać deszczówkę

Witold Ziomek, Prezes Zarządu MPWIK Wrocław

 11.40 – 12.00

Rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków na cele rolnicze
Klara Ramm, ekspert IGWP

  

Prelegenci 

Kundzewicz ZbigniewZbigniew Władysław Kundzewicz – polski hydrolog i klimatolog, profesor nauk o Ziemi, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą przy Prezydium PAN. Kierownik Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu oraz pracownik Instytutu Badania Konsekwencji Zmian Klimatu w Poczdamie. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Posiada doktorat oraz habilitację w zakresie nauk fizycznych o specjalności geofizyka – hydrologia.

Wielokrotnie nagradzany, między innymi Nagrodą Sekretarza Generalnego PAN oraz Nagrodą im. Lambora VII Wydziału PAN. Brał udział w pracach Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu IPCC, nagrodzonego w 2007 zespołową Pokojowa Nagroda Nobla. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Jest autorem lub współautorem ponad 460 publikacji naukowych, w tym licznych pozycji książkowych oraz prac opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

 

Tusiński Artur

Artur Tusiński – burmistrz Miasta Podkowa Leśna, absolwent Politechniki Warszawskiej, studiował na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Studia podyplomowe Zarządzanie w budownictwie ukończył na wydziale Inżynierii Lądowej.

Zanim został burmistrzem, swoje dwudziestoletnie życie zawodowe związał z obszarem zarządzania w budownictwie, inżynierią wodną, gospodarką nieruchomościami, architekturą i planowaniem przestrzennym. Jako społecznik brał udział w pracach przy Projekcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Podkowy Leśnej na lata 2012-2025. Na potrzeby strategii społecznie opracował prezentację pt. „Racjonalna gospodarka wodami opadowymi i powierzchniowymi na terenie miasta Podkowa Leśna”, która stała się podstawą do wystąpienia o dotację z Projektu Regionalnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach partnerstwa Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

 

Ziomek Witold

Witold Ziomek – absolwent Wy​działu Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, oraz Uniwersytetu Ekonomicznego, ukończył magisterskie studia managerskie MBA w opcji międzynarodowej.

Przed objęciem stanowiska w sektorze publicznym przez 20 lat pracował w Polsce i za granicą, m.in. na 3-letnim kontrakcie inżynierskim w Tokio w Japonii, następnie w firmie doradztwa finansowego z obszaru fuzji i przejęć w Warszawie oraz jako dyrektor finansowy w międzynarodowej spółce we Wrocławiu.​​

​W latach 2007 – 2017 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu MPWiK S.A., nadzorując m.in. obszar finansów, kontrolingu, IT, inwestycji, zarządzania majątkiem i relacji z klientami. W ciągu tego okresu spółka pozyskała finansowanie i przeprowadziła największy program inwestycyjny w swojej historii w kwocie ponad 1,5 mld zł. 14 kwietnia 2017 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu MPWiK S.A. we Wrocławiu. 19 czerwca 2017 roku został wybrany na 4-letnią kadencję Członka Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

  

Ramm KlaraKlara Ramm absolwentka wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Posiada dyplom Executive MBA oraz stopień doktora nauk technicznych w specjalności inżynierii środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia prowadzone przez HEC (School of Management) w Paryżu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Od kilkunastu lat związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Współpracując z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” reprezentuje polską branżę wod-kan w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora. Jako członek Zgromadzenia Ogólnego i Prezydium EurEau uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych i usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych w UE. Są to głównie zagadnienia związane z dyrektywą dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dyrektywą ściekową, a także zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, benchmarkingu i finansów sektora.

Jest autorką wielu artykułów na temat działalności branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Unii Europejskiej. 

 

Termin
9 czerwca, godz. 10.00 – 12.30

Kontakt z organizatorem – nadsyłanie zgłoszeń
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: webinaria@igwp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń
9 czerwca 2020 r., godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w konferencji online, możliwość zadawania pytań, materiały pokonferencyjne)

299 zł netto od osoby – członkowie IGWP
349 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online