Razem tworzymy branżę

Oferta

marketingowa

2023

Oferta Marketingowa

INFORMACJE O IGWP

Od trzydziestu lat wspieramy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ich działalności. Jesteśmy inicjatorem wydarzeń branżowych, organizatorem szkoleń, konferencji, webinariów i największych w Polsce międzynarodowych targów branżowych. Wydajemy publikacje branżowe, podręczniki i czasopisma. Wspieramy przedsiębiorstwa w procesach legislacji. Tworzymy opinie, prawne, techniczne i ekonomiczne. Tworzymy największy branżowy benchmarking w Polsce. Reprezentujemy interesy ponad 500 członków, którymi są przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, dzięki czemu mamy dostęp do największej bazy Waszych klientów.

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

Konferencje Stacjonarne

Organizujemy konferencje branżowe oraz Kongres Wodociągowców Polskich.

Średnio odbiorcami wydarzeń jest 200 uczestników.

Konferencje Online

Organizujemy cykliczne konferencje online.

Średnio odbiorcami wydarzeń online jest 400 uczestników

Internet

Zrzeszamy 500 członków, dzięki czemu, mamy bezpośredni dostęp do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Kwartalnik i Zeszyty

Wydajemy dwa czasopisma. Kwartalnik “Wodociągi Polskie” i miesięcznik “Zeszyty IGWP”.

Targi

Organizujemy największe branżowe targi w Polsce – Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN”.

Targi 2.0

Wirtualna platforma Targów WOD-KAN to nowoczesne narzędzie łączące przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnych z ich otoczeniem biznesowym.