SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, zatrudni  na stanowisku: Kierownik Oczyszczalni Ścieków

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, zatrudni  na stanowisku: Kierownik Oczyszczalni Ścieków

OFERTA PRACY

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku:
Kierownik oczyszczalni ścieków

Do obowiązków pracownika będzie należeć między innymi:

 • Nadzór nad prowadzeniem procesu technologicznego oczyszczania ścieków na  oczyszczalniach Łęgi i Spyrkówka w sposób umożliwiający zapewnienie jakości ścieków   oczyszczonych w granicach dopuszczonych przez obowiązujące pozwolenia wodno-prawne.
 • Organizowanie pracy na oczyszczalni od strony osobowej i sprzętowej, zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego.
 • Nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków,
 • Prowadzenie rejestru wszelkich pomiarów oraz stanów pracy urządzeń,
 • Nadzór nad prowadzeniem książki eksploatacji oczyszczalni,
 • Przygotowywanie merytoryczne dokumentacji dotyczących obiektów oczyszczalni i pompowni ścieków dla potrzeb przetargowych
 • Przygotowywanie propozycji planów inwestycji, remontów, budżetów  i bieżących zadań w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków i pompowni.
 • Ewidencja i weryfikacja danych związanych z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków

Wymagania które powinien spełniać kandydat

 • Wykształcenie  wyższe    techniczne, preferowany kierunek inżynieria środowiska lub ochrona środowiska
 • Znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu realizowanych zadań,
  w szczególności przepisów z zakresu: ochrony środowiska, prawa budowlanego,  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, prawa wodnego.
 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych
  z eksploatacją oczyszczalni ścieków lub pracami projektowymi i budowlanymi w zakresie technicznej infrastruktury komunalnej;
 •   Wiedza z zakresu procesów oczyszczalni ścieków, utrzymania i eksploatacji urządzeń,
 • Umiejętności organizacyjne i komunikacyjne;
 • Samodzielność i asertywność;
 • Umiejętność uczenia się oraz efektywnego wdrażania nowych systemów i rozwiązań organizacyjnych;
 • Prawo jazdy kat. B;

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Stabilną pracę w rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • Pakiety medyczne

Dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. Elektronicznie (skan) na adres email: sewik@sewik.com.pl
 2. Osobiście w sekretariacie spółki
 3. Pocztą tradycyjną na adres:
  SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
  ul. Kasprowicza 35 c
  34-500 Zakopane

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanego oświadczenia: Klauzula zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym (plik do pobrania: klauzula-oświadczenie.pdf)

Uwaga: dokumenty aplikacyjne bez wymaganego powyżej oświadczenia nie będą rozpatrywane (zostaną zniszczone).

Termin składania ofert: 22 lutego 2024 roku.

Szczegółowe informacje i warunki aplikowania: www.sewik.com.pl oraz w Sekretariacie spółki tel. 18 20 24 450

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia zamieszczonego przez Członka Izby.

Firma

Nazwa firmy
SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o.
E-mail
sewik@sewik.com.pl
Strona www
https://sewik.com.pl/
Telefon
18 20 24 450
Miejsce pracy
Zakopane, Polska
Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ