Promocja projektu ReNutriWater podczas Targów WOD-KAN 2024

Promocja projektu ReNutriWater podczas Targów WOD-KAN 2024

W dniach 27 – 29 maja 2024 roku odbyły się w Bydgoszczy 30 Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2024, w których udział wzięło 6000 osób zwiedzających związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną oraz producenci związani z branżą wod.-kan.

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie” – organizator targów i lider projektu ReNutriWater – Zamykanie lokalnych obiegów wody przez recyrkulację substancji biogennych i wody, a także wykorzystanie ich w przyrodzie (ang. ReNutriWater – Closing local water circuits by recirculation nutrients and water and using them in nature) Realizowanego w ramach Interreg Baltic Sea Region miała swoje stoisko na Targach na którym promowała etapy postępu w projekcie, a także organizowała spotkania interesariuszy projektu.

Pracownicy Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” na specjalnie stworzonym stoisku, przez trzy dni targowe mówili o projekcie partnerom biznesowym, pokazywali wyniki postępów w realizacji projektu i omawiali dotychczasowe działania w projekcie.

Na potrzeby promocji programu została stworzona ulotka zawierająca najważniejsze informacje programowe.

Podczas targów współwyznawcami były firmy produkujące urządzenia do oczyszczania ścieków, które były zainteresowane rozwiązaniami z zakresu dezynfekcji i uzdatniania wody w kontekście produkowanych przez siebie instalacji. Pracownicy Izby odbyli merytoryczne rozmowy z przedstawicielami branży.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ