Relacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Relacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

W dniu 30 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w którym uczestniczył przedstawiciel Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Jednym z punktów porządku dziennego było rozpatrzenie informacji Ministra Infrastruktury na temat realizacji ramowej dyrektywy wodnej oraz tzw. dyrektywy ściekowej (91/271/EWG), dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w kontekście stanu wód oraz jakości wód powierzchniowych, rzek oraz wód Morza Bałtyckiego. Stronę rządową w punkcie dotyczącym branży reprezentował Pan Minister Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w resorcie Infrastruktury. W załączeniu materiały, które zostały zreferowane podczas obrad Komisji.

Materiały do pobrania (PDF)