Ruszył nabór do XXII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Ruszył nabór do XXII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to przyznawane raz do roku wyróżnienie, którym uhonorowane zostają podmioty przyczyniające się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegające zasad odpowiedzialnego biznesu, promujące pozytywny wizerunek Polski
oraz stanowiące wzór funkcjonowania dla innych.

Prezydent RP może przyznać Nagrodę Gospodarczą również polskim zespołom badawczym
i jednostkom naukowym, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybierze laureatów w pięciu kategoriach głównych:

    Lider MŚP

    Narodowy Sukces

    Międzynarodowy Sukces

    Odpowiedzialny Biznes

    Firma Rodzinna

oraz w dwóch kategoriach specjalnych:

    Badania+Rozwój

    STARTUP_PL

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” została zaproszona do grona instytucji zgłaszających.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin i wzory formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie www.prezydent.pl, w zakładce Inicjatywy.

Plik do pobrania:

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ