Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Obchodzony jest 5 czerwca w ponad 150 państwach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Konferencja Sztokholmska w 1972 roku doprowadziła do ustanowienia programu ONZ dedykowanego środowisku naturalnemu człowieka – Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Związki między prawami człowieka, zdrowiem oraz ochroną środowiska zostały podniesione już podczas pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej środowisku niezbędnemu do życia ludziom. Podczas finałowej sesji w Sztokholmie uczestnicy ogłosili, że:

Człowiek jest zarówno elementem przyrody, jak i siłą sprawczą kształtującą otoczenie, które go utrzymuje przy życiu i inspiruje go do intelektualnego, moralnego, społecznego i duchowego rozwoju. (…) Oba aspekty środowiska człowieka: naturalne i stworzone przez człowieka, mają zasadnicze znaczenie dla jego dobrego samopoczucia i korzystania z podstawowego prawa człowieka – prawa do życia jako takiego.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ