Ankieta dotycząca sytuacji finansowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Ankieta dotycząca sytuacji finansowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej aktualnej sytuacji w zakresie procedowania wniosków taryfowych oraz sytuacji finansowej w Państwa przedsiębiorstwie. Przedmiotowa ankieta posłuży do sformułowania wniosków, które wykorzystane zostaną w trakcie reprezentowania interesów branży, w tak niezwykle trudnym okresie w jakim znalazły się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Dane te będziemy wykorzystywać w pracach legislacyjnych, jak i w prezentowaniu stanowisk, w tym m.in. przed Rządem RP, jak również przed Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Państwa aktywny udział w ankiecie jest niezwykle ważny.

Uwaga

Jeśli któreś z pytań Państwa nie dotyczy prosimy o jego pominięcie i uzupełnienie pozostałej części.

Ankietę prosimy przesłać do dnia 15 maja 2023 roku.

Link do wypełnienia ankiety znajduje się poniżej.

https://forms.gle/bZ2G4tRceRpji3BZ9

Do wypełnienia ankiety nie jest wymagana rejestracja ani logowanie do konta Google.

W razie pytań proszę o kontakt:

Marta Wojnowska

Główny Specjalista
ds. analiz ekonomicznych

+ 48 52 376 89 15

+48 608 328 798

m.wojnowska@igwp.org.pl

Emilia Brunatowska

Główny Specjalista
ds. analiz ekonomicznych

 +48 52 376 89 16

 +48 668 466 032

 e.brunatowska@igwp.org.pl

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ