Trwają konsultacje Krajowego Systemu e-Faktur

Trwają konsultacje Krajowego Systemu e-Faktur

W dniu 16 lutego 2024 r., w związku z wdrażaniem obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Ministerstwie Finansów, w formule hybrydowej rozpoczęły się konsultacje na temat rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu KSeF. Jak wskazuje MF: „Założeniem konsultacji jest uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF.”

Dotychczas odbyło się 6 spotkań przedstawicieli i ekspertów ze strony MF oraz przedstawicieli podmiotów szczególnie zainteresowanych wdrażaniem KSeF tj. min. przedstawicielami branży dostawców mediów, branży faktoringu. Należy zaznaczyć, iż celem konsultacji MF jest głównie zbieranie uwag, a nie wyjaśnianie wątpliwości. Przedstawiciele MF w głównej mierze zbierają uwagi uczestników spotkań, jednocześnie nie przedstawiając propozycji rozwiązań. Te maja się sukcesywnie ukazywać po skończeniu etapu konsultacji tj. po 1 marca 2024 r.

Przedstawiciele Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie również uczestniczyli w dotychczasowych spotkaniach w MF.

W dniu 16 lutego 2024 r., w trakcie spotkania, którego tematem były Faktury konsumenckie/status nabywcy dowiedzieliśmy się, iż zgłaszane są przede wszystkich wątpliwości i propozycje rozwiązań dot. wystawiania faktur na rzecz konsumentów, którzy są podatnikami VAT, ale nie posiadają NIP (np. ryczałtowcy) oraz nie posiadają NIP, ale chcą mieć wystawioną fakturę (a nie paragon). Z informacji uzyskanych na spotkaniu dowiedzieliśmy się, iż MF rozważa wprowadzenie specjalnej tzw. faktury konsumenckiej, czyli takiej, która nie musi spełniać wymogów tzw. faktury strukturyzowanej.
W odpowiedzi na przedstawioną propozycję uczestnicy spotkania zaproponowali wręcz pominięcie faktur konsumenckich w najbliższym wdrożeniu KSeF.

W dniu 22 lutego 2024 r., odbyły się konsultacje z przedstawicielami branży dostawców mediów. Podczas spotkania poruszano szereg zagadnień dotyczących np. identyfikacji kontrahentów, odbiorców usług, wizualizacji e-faktury w systemie KSeF, załączników do faktur i ewentualnego wprowadzania ich do systemu.

Przedstawiciele MF poinformowali, iż czas konsultacji, nadsyłania pytań, propozycji rozwiązań i postulatów mija 1 marca 2024 r. Następnie storna rządowa pragnie do końca czerwca 2024 r. zakończyć etap legislacyjny. Na postulat długiego vacatio legis reprezentanci MF stwierdzili, iż na ten moment nie jest przewidziane wprowadzenie obowiązkowego KSeF do końca 2024 r.

Informujemy, iż MF zaplanowało jeszcze 2 spotkania w terminach 29 lutego i 1 marca:

  • 29 lutego, 12.30-14.00Temat: Wdrożenie KSeF w etapach

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wprowadzeniem obowiązku KSeF z uwzględnieniem ewentualnego różnicowania terminów wejścia w życie dla niektórych rozwiązań.

  • 1 marca, 10.00-11.30Temat: Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia

Konsultacje będą służyły poznaniu oczekiwań przedsiębiorców w zakresie materiałów dotyczących KSeF. Zostaną też omówione plany Ministerstwa dotyczące akcji szkoleniowej i informacyjnej
oraz zasady uczestnictwa ekspertów Ministerstwa w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

Zapisy do uczestnictwa w konsultacjach odbywają się przez formularz zgłoszeniowy udostępniony
na stronach MF.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ