Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Uchwała NSA w sprawie podatku od obiektów budowlanych

Uchwała NSA w sprawie podatku od obiektów budowlanych

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów w uchwale z dnia 29 września 2021 r. orzekł, że:


“obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w związku z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 63, poz. 613 z późn. zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia kryteria bycia budynkiem wymienione w tym przepisie, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.”

Jak wskazują eksperci uchwała NSA, mimo pewnych wskazówek interpretacyjnych, może wprowadzać chaos prawny oraz powodować spory o sposób opodatkowania nie tylko silosów, które były przedmiotem opinii, ale także hal sportowych, magazynów, oczyszczalni ścieków, czy stacji uzdatniania wody. Kwalifikacja obiektów budowlanych jako budowli lub budynków ma bowiem znaczenie ze względu na podstawę opodatkowania – dla budynków podstawą jest powierzchnia użytkowa, natomiast dla budowli wartość, stanowiąca podstawę ustalenia amortyzacji.

Według doradców podatkowych, po uchwale NSA, bez odpowiedzi pozostaje m.in. kwestia co oznacza, że w przypadku konkretnego obiektu jego cechą wyróżniającą jest powierzchnia użytkowa.

Wyrok w spornej kwestii dotyczącej silosów wydać ma Trybunał Konstytucyjny.

Ewelina Michałek – Ogrodowicz

Więcej informacji:

  1. https://altoadvisory.pl/aktualnosc/alerty/nsa-podjal-uchwale-iii-fps-1-21-w-sprawie- mozliwosci-uznania-silosow-za-budynki/
  2. https://studio.pwc.pl/aktualnosci/wyroki/obiekt-bedacy-budowla-powinien-byc- opodatkowany-jako-budynek
  3. https://www.rp.pl/podatki/art18967281-nizsza-danina-od-instalacji-gdy-maja-powierzchnie- uzytkowa
  4. https://rzecznikmsp.gov.pl/07-10-21-nsa-uchwala-podatek-obiekty-budowlane/