Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Aktualne przepisy prawa w dziedzinie geodezji i kartografii

9 marca 2023

Program:

  1. Zasady wykonywania prac geodezyjnych i przekazywania ich wyników do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
  2. Zakres treści i zasady aktualizacji mapy zasadniczej, BDOT500, GESUT i EGiB
  3. Zasady wykonywania prac i sporządzania dokumentacji: mapy do celów projektowych, tyczenia obiektów budowlanych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych
  4. Odpowiedzi na pytania

Prowadzący zachęca uczestników do przesyłania pytań i zagadnień problemowych w terminie do 6 marca 2023 roku na adres: zgloszenia@igwp.org.pl

Termin
9 marca 2023 r., godz. 10.00 – 14.00

Prowadzący

dr inż. Robert Łuczyński – adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe m. in. z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”, „gospodarka nieruchomościami”. Kierownik studiów podyplomowych „Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami”, geodeta uprawiony i kierownik prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii, redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny, autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
Izabela Puszkiewicz tel. 52 376 89 10, 517 013 746
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online
do 09.03.2023, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

350 zł netto od osoby – członkowie IGWP
400 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ