Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

BDO: Ewidencja Komunalnych osadów ściekowych – przygotowanie do zakończenia roku kalendarzowego i sporządzanie sprawozdania rocznego

30 stycznia 2024

Program

 1. Regulacje prawne
  • Ustawa o odpadach
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10
 2. Zmiany w zakresie ewidencji odpadowej po roku 2020
 3. Rozporządzenie MBP – zmiany w roku 2023
 4. Praca na platformie BDO
  • Dostęp do BDO
  • Pełnomocnictwo
  • Wymagania infrastrukturalne BDO
  • Role użytkowników
  • Gospodarowanie odpadami w praktyce a wsparcie ze strony BDO
 1. Moment wytworzenia komunalnych osadów ściekowych a wymagania ewidencyjne
 2. Przekazywanie odpadów z wykorzystaniem platformy BDO
  • Statusy Kart Przekazania Odpadów
  • Przemieszczenia między miejscami prowadzenia działalności
  • Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów
 1. Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji
 2. Ewidencja z wykorzystaniem platformy BDO
  • Karta przekazania odpadów
  • Karta ewidencji odpadów
  • Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
  • Ewidencja na podstawie kart przekazania odpadów
  • Ewidencja przekazywania komunalnych osadów ściekowych podmiotom zwolnionym z ewidencji
  • Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów
 1. Zakończenie roku kalendarzowego w ewidencji odpadów
 2. Sprawozdanie roczne
 3. Inne obowiązki wytwórców odpadów
  • Przechowywanie dokumentacji
  • Kontrole na żądanie

Prowadząca

Izabela Wołosiak – Właściciel Green Concept, od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Termin
30 stycznia 2024 r., godz. 09.00 – 12.00

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Zgłoszenia:
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 30.01.2024, godz. 8.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

350 zł netto od osoby – członkowie IGWP
400 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ