Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

BDO: Sprawozdanie roczne o odpadach za rok 2023 za pośrednictwem Bazy Danych Odpadowych

6 lutego 2024

Program

 1. Wprowadzenie:
  • Przepisy regulujące zasady sporządzania sprawozdań odpadowych
  • Terminy składania sprawozdań za 2023 rok
 2. Przygotowanie ewidencji odpadowej dla potrzeb sprawozdania rocznego
  • Najczęściej popełniane błędy w ewidencji
  • Zamknięcie roku kalendarzowego a ewidencja w BDO
 3. Zasady prowadzenia sprawozdawczości na platformie BDO
  • Dostęp do BDO
  • Pełnomocnictwo
  • Składanie i korygowanie sprawozdań
 4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi
 5. Pozostałe obowiązki przedsiębiorcy

Prowadząca

Izabela Wołosiak – Właściciel Green Concept, od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Termin
6 lutego 2024 r., godz. 10.00 – 13.00

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Zgłoszenia:
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 06.02.2024, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

350 zł netto od osoby – członkowie IGWP
400 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ