Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Bezpłatne Webinarium: Wpływ nowelizacji Prawa wodnego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan.

15 grudnia 2022

Wpływ nowelizacji Prawa wodnego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan

Jeśli chcesz szczegółowo zapoznać się ze zmianami ustawowymi, jakie będą miały wpływ na prowadzoną przez Ciebie działalność, zapraszamy na bezpłatne webinarium pn. “Wpływ nowelizacji Prawa wodnego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan”. Kompleksowo przygotujemy Cię na kolejny pakiet zmian prawnych, który zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2023 roku.

Wydarzenie, organizowane przez Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej oraz firmę Ścieki Polskie, odbędzie się 15 grudnia 2022 r. o godz. 10:00.

Problematyka spotkania

Za sprawą nowelizacji Prawa wodnego, 9 sierpnia 2022 r. wszedł w życie pakiet zmian dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Reforma przewiduje daleko idące zaostrzenie przepisów dotyczących odbioru nieczystości ciekłych.
Wprawdzie większość zmian objętych nowelizacją dotyczy bezpośrednio gmin,
to jednak zmiany systemowe mogą w istotny sposób wpłynąć na sytuację przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Otóż, wzmożona kontrola szamb
oraz POŚ może doprowadzić do zwiększonego zrzutu nieczystości ciekłych na stacjach zlewnych. Ponadto, wiele przedsiębiorstw wod-kan samodzielnie prowadzi działalność w zakresie odbioru nieczystości ciekłych. W rezultacie przedsiębiorstwa te będą musiały dostosować sposób prowadzenia swojej działalności do nowych wymagań
(np. w zakresie zezwoleń, czy rozszerzonej sprawozdawczości).

Ponadto nowelizacja prawa rozszerzyła zakres pojęcia „nieczystości ciekłych” o osady gromadzone w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest
to niewątpliwie wyzwanie dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków, które będą musiały zmierzyć się z podwyższonym ładunkiem zanieczyszczeń dopływających
do oczyszczalni wraz z osadami oraz monitorowaniem rodzaju ścieków dowożonych
do stacji zlewnych.

W trakcie spotkania omówimy:

– Dyrektywę ściekową i jej wpływ na gospodarkę wod-kan w Polsce
– Nowelizację Prawa wodnego z 7 lipca 2022 r. w kontekście aglomeracji wodno-ściekowych
– Nową definicję nieczystości ciekłych
– Obowiązki właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych
– Obowiązki gmin
– Obowiązki podmiotów odbierających nieczystości ciekłe
– Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wod-kan w obliczu nowych przepisów

Na zakończenie szkolenia, w ramach dobrych praktyk, przedstawimy możliwości wykorzystywania narzędzi cyfrowych ułatwiających wypełnienie nowych obowiązków przedsiębiorstw wod-kan.

Szkolenie poprowadzi zespół ekspertów, w składzie:

Mikołaj Maśliński – prawnik, właściciel kancelarii Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne i prezes spółki Maśliński Law & Consulting, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca akademicki.

Paweł Koprowski – Prezes stowarzyszenia Instytut Edukacji Środowiskowej, wójt gminy w latach 2014-18, od kilku lat zajmuje się tematami związanymi z odpadami oraz nieczystościami ciekłymi.

Michał Rżanek – działacz samorządowy, w latach 1990–1996 prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Przewodniczący Rady Miasta w latach 2002-2006, wieloletni przewodniczący komisji Gospodarki Komunalnej Związku Miast Polskich. Od 2009 r. Prezes Zarządu Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wojciech Witowski – CEO i współzałożyciel firmy Ścieki Polskie, wiodącego dostawcy rozwiązań informatycznych dla wszystkich podmiotów biorących udział w obiegu ścieków – od ich wytworzenia, poprzez transport, aż do oczyszczenia.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, pracowników oczyszczalni ścieków oraz firm asenizacyjnych ale także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu nieczystości ciekłych.

Agenda Webinarium 15.12.2022

 

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ