Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Dochodzenie należności z tytułu umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

20 stycznia 2022

Termin
20 stycznia 2022 r., godz. 10.00 – 14.00

Tematyka

Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne oraz praktyka dotyczące windykacji należności z tytułu umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, w tym zagadnienia dotyczące egzekucji należności, kwestie przedawnienia roszczeń czy ugodowych możliwości zakończenia sporów.

Program

  1. Wprowadzenie
  2. Wynagrodzenie z tytułu umownego dostarczania wody i odprowadzania ścieków – charakter prawny należności oraz jego skutki, terminy płatności, terminy przedawnienia
  3. Dochodzenie należności z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – postępowanie pozasądowe i sądowe
  4. Konsument jako odbiorca usług
  5. Przebieg procedury dochodzenia należności – od wezwania przedsądowego po egzekucję komorniczą
  6. Zasady naliczania odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych; odsetki ustawowe za opóźnienie; odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
  7. Przedawnienie należności – skutki przedawnienia dla przedsiębiorstwa i odbiorcy usług, omówienie zmian w przepisach
  8. Odcięcie dostaw wody / zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego jako skutek zaległości w płatnościach
  9. Praktyczne przykłady

Prowadząca

Anna Gad – radca prawny w kancelarii Ziemski & Partners
Zajmuje się doradztwem prawnym podmiotom gospodarczym, bankom, jednostkom  samorządu terytorialnego oraz  spółkom komunalnym w zakresie ich bieżącej działalności. Specjalizuje się w przygotowywaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów handlowych. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego. Prowadziła szkolenia i warsztaty  m.in. z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy w tym samorządowego prawa pracy. Pomaga przedsiębiorcom zgodnie z prawem, skutecznie i etycznie prowadzić ich business. Compliance Officer oraz Whistleblowing Officer.

Aleksandra Misiun – radca prawny w kancelarii Ziemski & Partners
Jest specjalistką z zakresu  gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi spółek prawa handlowego (w tym również spółek będących własnością jednostek samorządu terytorialnego). Doradza podmiotom prawa prywatnego i publicznego w toku procesów inwestycyjnych, w tym w zakresie realizacji inwestycji publicznych. Reprezentuje przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego w sporach sądowych i pozasądowych. Doradza w zakresie konstruowania umów.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 20.01.2022, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

300 zł netto od osoby – członkowie IGWP
350 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło