Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Dochodzenie należności z tytułu umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

26 kwietnia 2023

Termin
26 kwietnia 2023 r., godz. 10.00 – 13.00

Program

  1. Wynagrodzenie z tytułu umownego dostarczania wody i odprowadzania ścieków – charakter prawny należności oraz jego skutki, terminy płatności, terminy przedawnienia
  2. Dochodzenie należności z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – postępowanie przedsądowe i sądowe
  3. Konsument jako odbiorca usług
  4. Przebieg procedury dochodzenia należności – od wezwania przedsądowego po egzekucję komorniczą
  5. Zasady naliczania odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych: odsetki ustawowe za opóźnienie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
  6. Przedawnienie roszczeń – skutki przedawnienia dla przedsiębiorstwa i odbiorcy usług, omówienie zmian w przepisach

Prowadząca

Anna Gad – radca prawny w kancelarii Ziemski & Partners
Zajmuje się doradztwem prawnym podmiotom gospodarczym, bankom, jednostkom  samorządu terytorialnego oraz  spółkom komunalnym w zakresie ich bieżącej działalności. Specjalizuje się w przygotowywaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów handlowych. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego. Prowadziła szkolenia i warsztaty  m.in. z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy w tym samorządowego prawa pracy. Pomaga przedsiębiorcom zgodnie z prawem, skutecznie i etycznie prowadzić ich business. Compliance Officer oraz Whistleblowing Officer.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 26.04.2023, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

400 zł netto od osoby – członkowie IGWP
450 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ