Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Ewidencja komunalnych osadów ściekowych

13 czerwca 2024

Program

1.Regulacje prawne

 • Ustawa o odpadach
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10

2. Zmiany w zakresie ewidencji odpadowej po roku 2020

3. Rozporządzenie MBP – projektowane zmiany

4. Praca na platformie BDO

 • Dostęp do BDO
 • Pełnomocnictwo
 • Wymagania infrastrukturalne BDO
 • Role użytkowników
 • Gospodarowanie odpadami w praktyce a wsparcie ze strony BDO

5. Moment wytworzenia komunalnych osadów ściekowych a wymagania ewidencyjne

6. Przekazywanie odpadów z wykorzystaniem platformy BDO

 • Statusy Kart Przekazania Odpadów
 • Przemieszczenia między miejscami prowadzenia działalności
 • Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów

7. Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji

8. Ewidencja z wykorzystaniem platformy BDO

 • Karta przekazania odpadów
 • Karta ewidencji odpadów
 • Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
 • Ewidencja na podstawie kart przekazania odpadów
 • Ewidencja przekazywania komunalnych osadów ściekowych podmiotom zwolnionym z ewidencji
 • Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów

9. Inne obowiązki wytwórców odpadów

 • Przechowywanie dokumentów
 • Kontrole na żądanie

Prowadzący

Izabela Wołosiak – Właściciel Green Concept, od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek, tel. 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

370 zł netto od osoby – członkowie IGWP
420 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ