Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Instalator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej: Gdańsk

21 września 2022 - 23 września 2022

Tematyka kursu

1. Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej, a w szczególności:

 • posługiwanie się dokumentacją projektową w zakresie rysunków instalacyjnych
 • rozpoznawanie elementów instalacji, armatury i urządzeń sanitarnych
 • rozpoznawanie przewodów rurowych oraz techniki ich obróbki i montażu
 • wymagania dotyczące wykonywania izolacji instalacji sanitarnych
 • rozpoznawanie urządzeń i elementów oraz rodzaje instalacji wod-kan
 • wymagania dotyczące montażu, konserwacji, eksploatacji instalacji wod-kan

2. Przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, w szczególności:

 • analiza informacji zawartej w dokumentacji projektowej
 • wykonywanie obliczeń związanych z robotami montażowymi
 • analiza parametrów instalacji wod-kan
 • dobór elementów instalacji wod-kan oraz umiejętność określania błędów podczas montażu oraz ich weryfikacja
 • przyczyny awarii instalacji wod-kan

3. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Ochrona Przeciwpożarowa oraz Ochrona Środowiska, w szczególności:

 • stosowanie przepisów obowiązujących podczas montażu urządzeń i instalacji wod-kan
 • zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego występujące podczas prac monterskich i eksploatacyjnych
 • odzież robocza i środki ochrony indywidualnej do rodzaju prac instalacyjnych, wykonywanej obróbki i montażu przewodów rurowych i robót pomocniczych

Miejsce organizacji
Gdańsk

Czas trwania
Rozpoczęcie kursu: 21.09.2022 – godz. 11.00
Zakończenie kursu: 23.09.2022 – godz. 13.00

Koszt uczestnictwa (za 1 osobę)
Członkowie

 • pokój dwuosobowy 1 580 PLN (+23% VAT)
 • pokój jednoosobowy 1 720 PLN (+23% VAT)

Pozostali uczestnicy

 • pokój dwuosobowy 1 730 PLN (+23% VAT)
 • pokój jednoosobowy 1 870 PLN (+23% VAT)

Cena obejmuje: 2 noclegi w wybranym rodzaju pokoju, całodzienne wyżywienie podczas 3-dniowego kursu, materiały szkoleniowe, wykłady, egzamin, certyfikat ukończenia kursu.

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia kursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń
14.09.2022

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28, 517 013 732, email: i.wlodarek@igwp.org.pl

Wydarzenie mineło