Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Inteligentne wodomierze: nowe systemy zdalnego odczytu i przekazu danych – wady i zalety, nowe wyzwania, nowe zagrożenia

21 maja 2024

Tematyka:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się gospodarką wodomierzową w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Prowadzący podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie użytkowania różnych rodzajów i typów wodomierzy, a także doświadczeniami z użytkowania i testów różnych systemów zdalnego odczytu wskazań i przekazu danych z wodomierzy. Przedstawione zostaną właściwości, a także mocne i słabe strony wodomierzy mechanicznych i elektronicznych oraz systemów przekazu danych. Uczestnicy dowiedzą się czym jest klasa dokładności wodomierza oraz czy wodomierze wyższej klasy wskażą większe zużycie wody u odbiorców. W ramach szkolenia zostanie omówiona też klasyfikacja wodomierzy pod względem dokładności wskazań, będą przedstawione badania własne dotyczące powstawania strat pozornych wody oraz omówione przykłady rejestracji chwilowego natężenia przepływu jako narzędzia weryfikacji doboru wodomierzy.

Szkolenie pomoże odpowiedzieć na pytanie – czy zastosowanie wodomierzy najwyższych klas dokładności ma tylko zalety czy także wady?

Prowadzący

Cichoń Tomekdr inż. Tomasz Cichoń – Dyrektor Sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa

Współautor monografii “Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości”
Autor i współautor badań i publikacji na temat opomiarowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz redukcji strat wody. Autor rozprawy doktorskiej pt. “Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych”.

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online do 20.05.2024 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo.
Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ