Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Kampania taryfowa 2024 – Kalkulacje i struktury taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

8 maja 2024

Program:

Wniosek o zatwierdzenie taryf:

 • wniosek o ustalenie nowych taryf,
 • określanie taryf i okres obowiązywania taryf.

Weryfikacja wniosków:

 • weryfikacja formalna,
 • weryfikacja merytoryczna,
 • decyzje taryfowe – zatwierdzanie taryf, odmowa zatwierdzenia,
 • orzecznictwo sądowe.

Kalkulacje taryf:

 • struktura i rodzaj taryfy,
 • planowanie kosztów i sprzedaży,
 • marża zysku,
 • przykłady kalkulacji cen i stawek opłat.

Podsumowanie, pytania i dyskusja.

Prowadzący

Gałabuda GrzegorzGrzegorz Gałabuda – SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. w Warszawie
Kwalifikacje: finanse przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzanie projektami, doradztwo w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Biegły w sprawach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także w zakresie ustalania cen hurtowego odbioru ścieków, powoływany przez UOKIK oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biegły NIK w zakresie prawidłowości ustalania cen wody i ścieków. Wieloletni doradca zarządów przedsiębiorstw komunalnych.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Zgłoszenia
do 08.05.2023, godz. 09.30

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo. Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia, wysłanej pocztą tradycyjną.
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ