Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Konferencja online – Monitorowanie zanieczyszczeń w ściekach – farmaceutyki, mikroplastik, wirus SARS-CoV-2: 23 marca 2021

23 marca 2021

Szanowni Państwo,

W tym roku Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zainicjowała cykl konferencji „Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan”. Każdorazowo w ramach tego wydarzenia będziemy sięgali po ważne dla branży problemy, po bieżącą tematykę. W lutym 2020 r. w ramach „Katalogu praktyk” odbyło się wydarzenie poświęcone wyzwaniu, jakim jest przejmowanie przez przedsiębiorstwa wod-kan gospodarki odpadowej w miastach i gminach.

A tymczasem już w marcu poruszymy kolejny ważny temat w ramach tego cyklu: „Monitorowanie zanieczyszczeń w ściekach: farmaceutyki, mikroplastik, SARS-CoV-2”.

Jak widać, tematyka tych konferencji porusza tematy niełatwe, może odrobinę kontrowersyjne, ale Izba nie odwraca się od tematów trudnych, których rozpoznanie ma służyć dobru całej branży. Co jeszcze jest istotne – marcowa konferencja będzie mieć charakter naukowo-techniczny: do współpracy zaprosiliśmy wiodące ośrodki naukowe z całej Polski, a ponadto przedsiębiorstwa wod-kan oraz partnerów biznesowych.

Już 23 marca br. spotkamy się online ze światem nauki, praktykami (eksperci z przedsiębiorstw wod-kan) oraz światem biznesu, którzy przedstawią swój głos w dyskusji na temat śledzenia zanieczyszczeń w ściekach.

W imieniu IGWP serdecznie zapraszam do udziału w tej konferencji. Jestem przekonana, że proponowany program marcowego wydarzenia uznają Państwo za interesujący, a także spodziewam się gorącej dyskusji, która wieńczyć będzie nasze spotkanie.

Dorota Jakuta
Prezes IGWP

Serdecznie Państwa zapraszamy 23 marca o godz. 10.00!

Zapisy: www.webinaria.igwp.org.pl

 

Agenda

10:00-10:10
Rozpoczęcie konferencji
Dorota Jakuta, Prezes IGWP

Część I. FARMACEUTYKI 

10:10-10:30
Źródła pochodzenia farmaceutyków i sposoby ich eliminacji jako niebezpiecznych mikrozanieczyszczeń wody
prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

10:30-10:50
Pierwsza w Polsce innowacyjna technologia usuwania farmaceutyków ze ścieków
Józef Natonek, Joanna Stepa, Wodociągi Jaworzno

10:50-11:05
Oznaczanie farmaceutyków w ściekach
dr nauk chemicznych Marta Stefaniak, Eurofins OBIKŚ Polska

11:05-11:15
przerwa


Część II. SARS-CoV-2

11:15-11:35
Występowanie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w ściekach komunalnych- epidemiologia oparta na ściekach
prof. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

11:35-11:55
Identyfikacja Sars Cov-2 w ściekach komunalnych i działania prewencyjne na podstawie dobrych praktyk w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek, Mariusz Ponichtera, PEWIK Gdynia

11:55-12:10
wystąpienie partnera konferencji

12:10-12:20
przerwa


Cześć III. Mikroplastik

12:20-12:40
Mikroplastik – problemy i wyzwania
dr inż. Katarzyna Moraczewska-Majkut, dr inż. Witold Nocoń, Katedra Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska Gliwice

12:40-13:10
wystąpienie przedstawiciela oczyszczalni ścieków

13.10-13:25
wystąpienie partnera konferencji

13:25-13:45
Polityka UE wobec mikrozanieczyszczeń w środowisku
dr inż. Klara Ramm, przedstawiciel IGWP w EurEau

13:45-14:30
Debata

Moderator konferencji: Anna Lembicz, Redaktor naczelna kwartalnika IGWP “Wodociągi Polskie”

 

 

Cena
zawiera interaktywne uczestnictwo w konferencji online, materiały konferencyjne

299 zł netto – członkowie IGWP
349 zł netto – pozostali uczestnicy

Zgłoszenia online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 23.03.2021, godz. 09.30

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: webinaria@igwp.org.pl

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem, głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ