Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Konferencja online: Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wod-kan.

23 listopada 2022

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od 13 lat prowadzi krajowy projekt, jakim jest benchmarking przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, którego głównym celem jest skuteczne wspieranie przedsiębiorców z branży w analizie zarządczej.

Istotą benchmarkingu jest identyfikacja najlepszych procesów, praktyk i działań stosowanych w jednostkach wyróżniających się sprawnością oraz późniejsze wykorzystanie ich do własnej działalności. Systematyczna analiza wskaźników prowadzi do efektywnego wykorzystania zasobów oraz daje pozytywne efekty i korzyści z ich stosowania.

23 listopada zapraszamy na konferencję online Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wod-kan, która pozwoli Państwu:

  • wymienić branżowe doświadczenia,
  • poszerzyć wiedzę w zakresie benchmarkingu i jego praktycznego zastosowania,
  • przyjrzeć się dokładniejszym analizom wskaźników,
  • wyznaczyć nowe cele na przyszłość.

Program konferencji:

10:00 – Powitanie uczestników konferencji

10:10 – Omówienie wyników benchmarkingu IGWP za rok 2021 
Emilia Brunatowska, Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

10:25 – Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, 
Stanisław Zdanowicz – Prezes Zarządu Hydrosfera, Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

10:45 – Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, 
Łukasz Brzózka – Prezes Wodociągów Chrzanowskich, Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.

11:05 – Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych
Ryszard Pionk – Kierownik Działu Analiz i Planowania, PEWiK Gdynia Sp. z o.o.

11:25 – Przerwa

11:40 – Benchmarking w kontekście wskaźników remontowych, 
Adam Szwaracki- Kierownik Zakładu Eksploatacyjnego Fordon, MWiK Bydgoszcz

12:00 – Dlaczego rośnie znaczenie benchmarkingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw GWŚiR ?
Andrzej Osiński – były Dyrektor Eksploatacji w Saur Neptun Gdańsk oraz były Dyrektor ds. Eksploatacji w firmie Ecol-Unicon Sp. z o.o.

12:20 – Benchmarking jako narzędzie do zbierania obiektywnych informacji o branży i ich wykorzystanie na tle europejskim.
Klara Ramm – Członek Zarządu EurEau i Polski Przedstawiciel w Komisji ds. wody, Ekspert w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

12:40 – Przerwa

12:50 – Rola wskaźników środowiskowych w branży wod.-kan.
Paulina Kopeć – Główny Specjalista ds. technicznych, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

13:10 – Benchmarking w ocenie efektywności kosztowej
Grzegorz Gałabuda – Przewodniczący zespołu eksperckiego ds. zagadnień taryfowych i około taryfowych, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

13:30 – Nowe narzędzie benchmarkingowe, doświadczenia w branży wod.-kan. i współpraca
Sylwia Załoga – Kierownik Projektów, KartGIS Sp. z o.o.

13:50 – Dyskusja

14:20 – Zakończenie konferencji

 

Termin:

23 listopada, godz. 10.00-14.20

 

Kontakt z organizatorem

Emilia Brunatowska, tel. 52 376 89 16, 668 466 032, mail: e.brunatowska@igwp.org.pl

Izabela Puszkiewicz, tel. 52 376 89 10, 517 013 746, mail: zgloszenia@igwp.org.pl

Jakub Kucharski, tel. 52 376 89 25, 517 013 728, mail: zgloszenia@igwp.org.pl

 

Nadsyłanie zgłoszeń
23.11.2021, godz. 9.30

 

Link do formularza zgłoszeniowego
www.zgloszenia.igwp.org.pl

Cena
(obejmuje: udział w konferencji online, możliwość zadawania pytań poprzez czat, materiały przekazane po konferencji uczestnikom)
299 zł netto od osoby – członkowie IGWP
349 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność
Na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia konferencji.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło