Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Konferencja podsumowująca prace nad Sektorową Ramą Kwalifikacji: możliwości zastosowania SRK w przedsiębiorstwach wod-kan

25 maja 2022

Szanowni Państwo!

Na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz  firma MABEA utworzyły konsorcjum, którego celem było opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (SRK dla GWŚIR).

Powołany przez konsorcjum zespół ekspercki od 12 stycznia pracował nad projektem SRK. Powstały dokument został poddany konsultacjom, trwającym od 22 kwietnia do 13 maja. W tym czasie w wywiadach fokusowych, seminariach konsultacyjnych oraz wywiadach indywidualnych wzięło udział ponad 100 osób – pracowników sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, przedstawicieli Sektorowej Rady Kompetencji, świata nauki, szkolnictwa średniego i wyższego, wykładowców oraz pracowników przedsiębiorstw związanych z branżą.

W związku z zakończeniem prac pragniemy zaprosić Państwa na bezpłatną Konferencję podsumowującą, która odbędzie się online 25 maja w godz. 10.00-12.10. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania sektorowych ram kwalifikacji, pokazane przykłady i inspiracje z innych branż. Odbędzie się także debata ekspertów, którzy wypowiedzą się na temat możliwości zastosowania wypracowanej ramy w branży wod-kan.

Konferencja odbędzie się na bardzo dobrze znanej uczestnikom szkoleń i konferencji IGWP platformie Clickmeeting.

W przypadku pytań proszę o kontakt: Iwona Włodarek, i.wlodarek@igwp.org.pl, 517013732

Zapisy online: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Program:

10.00 – 10.10
Otwarcie – przedstawienie prowadzących i powitanie uczestników seminarium.
Krzysztof Dąbrowski – Prezes Izby Gospodarczej ”Wodociągi Polskie”

10.10 – 10.30
Założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i sektorowych ram kwalifikacji
Mateusz Przywara – Instytut Badań Edukacyjnych

10.30 – 10.50
Jak powstawała Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.
Anna Araminowicz – Mabea Sp. z o.o.

10.50 – 11.10
Możliwości wykorzystania sektorowych ram kwalifikacji – przykłady i inspiracje z różnych branż.
Anna Araminowicz – Mabea Sp. z o.o.

11.10 – 12.00
Debata – Możliwości zastosowania SRK w branży wod-kan
Moderator: Klara Ramm – Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

12.00 – 12.10
Podsumowanie
Damian Kuznowicz – EPRD

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ