Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Konferencja Prawna: Wpływ postępowania taryfowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod.-kan. w dobie kryzysu.

12 czerwca 2023 - 13 czerwca 2023

Szanowni Państwo,

W tym roku Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” inauguruje nową konferencję prawną „Wpływ postępowania taryfowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod.-kan. w dobie kryzysu”. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich przedsiębiorstw wod.-kan., wszystkich, którzy są zaniepokojeni stanem ochrony prawa branży wodociągowo-kanalizacyjnej, będącej częścią infrastruktury krytycznej kraju.

Spotkamy się z Państwem w dniach 12-13 czerwca w Warszawie, by wspólnie zastanowić się nad kondycją naszej branży, omówić warunki otoczenia prawnego, w którym funkcjonuje oraz by odpowiedzieć na pytania:

  • jak ochronić odbiorcę usług przed załamaniem się ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków?
  • w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany w obszarze norm prawnych .

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wiodące kancelarie prawne, które na co dzień pracują na rzecz dobrego prawa dla naszego sektora gospodarki, wystosowaliśmy również zaproszenie m.in. do Ministerstwa Infrastruktury i regulatora – PGW Wody Polskie. Liczymy na merytoryczne, konstruktywne dyskusje nad tą problematyką, a przede wszystkim na wypracowanie wniosków i wytycznych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, które pozwolą jej realizować swe statutowe obowiązki tak, jak do tego na przestrzeni lat wszyscy przywykliśmy – na najwyższym poziomie.

Paweł Sikorski,

Prezes IGWP

 

Termin 12-13 czerwca 2023

Miejsce: Hotel Golden Tulip ul. Towarowa 2 Warszawa

Cena dla członków: 1 290,00 netto + 23% vat
Cena dla nie członków: 1 490,00 netto + 23% vat

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 07 czerwca 2023 r.

Koszt udziału nie obejmuje noclegów.
Na hasło IGWP hotel oferuje uczestnikom konferencji noclegi:
HOTEL CAMPANILE – SGL BB w cenie 335pln brutto/doba
HOTEL GOLDEN TULIP – SGL BB w cenie 450pln brutto/doba

 

AGENDA

12 CZERWCA

11:00 – 11:15    Otwarcie konferencji

Paweł Sikorski, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

11:15 – 11:45    Postępowanie taryfowe w prawie polskim

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

11:45 – 12:15    Podstawy wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryf w kontekście orzecznictwa i praktyki

Maciej Łukaszewicz, radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

12:15 – 12:35   Warunki prowadzenia działalności gospodarczej a wniosek taryfowy – doświadczenia ZWIK Sława Sp.z o.o.

Jarosław Hermaszewski, Prezes Zarządu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

12:35 – 12:50    Przerwa kawowa

12:50 – 14:20    Zagadnienia ekonomiczne w procesie zatwierdzania taryf

  • Wymagania PGW Wody Polskie w zakresie planowania kosztów i oczekiwana wysokość cen
  • Pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw
  • Zagrożenia dla realizacji inwestycji środowiskowych.

 Grzegorz Gałabuda, ekspert Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

14:20 – 14:40   Prawno – ekonomiczne skutki wstrzymania procesu urealniania taryf w branży wod. – kan. w latach 2022 – 2023 – studium przypadku

dr inż. Tadeusz Rzepecki, Prezes Zarządu, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.

14:40 – 15:40    Lunch

15:40 – 17:00    Debata  z udziałem:

Ministerstwo Infrastruktury, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Rada Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, przedstawiciele przedsiębiorstw wod.-kan., wybrani przedstawiciele kancelarii prawnych

Moderator debaty : Anna Lembicz, redaktor naczelna kwartalnika „Wodociągi Polskie”

19:00     Kolacja

 

13 CZERWCA

10:00 – 10:10    Powitanie uczestników

10:10 – 10:40    Model taryfowania usług wod.-kan. z perspektywy postulatów branży oraz doświadczeń innych sektorów regulowanych

Maciej Szambelańczyk, WKB Lawyers

10:40 – 11:00   Przebieg postępowania o skrócenie okresu obowiązywania taryfy – doświadczenia ZWIK Sp.z o.o. w Szczecinie

Dariusz Klonecki, Dyrektor ds. Strategii i Finansów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Szczecin

11:00 – 11:30    45-dniowy termin postępowania w przedmiocie zatwierdzenia taryf (w tym w postępowaniu skróceniowym) – aktualne orzecznictwo i praktyka regulatora

Mateusz Faron, radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

11:30– 12:00   Komunalne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w klinczu systemu regulacji cen – aktualny przypadek PWiK Sp. z o.o. w Koninie

Waldemar Jaskólski, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Konin

12:00 – 12:15    Przerwa kawowa

12:15 – 12:45    Zasady i przesłanki wydawania decyzji taryfowych

dr Jędrzej Bujny, radca prawny Kancelaria BUJNY

12:45 – 13:15    Skutki techniczne i finansowe przyszłych regulacji europejskich dotyczących ścieków

Bartosz Łuszczek, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. Ekspert Izby w Komisji ds. ścieków w EurEau, członek Zespołu IGWP ds. ścieków

13:15 – 13:45   Odporność infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Polsce

Dariusz Marczyński Główny Specjalista, Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

13:45 – 14:00    Zakończenie

Paweł Sikorski, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

14:00 – 15:00    Lunch

 

 

 

 

Patronat Honorowy branżowych Stowarzyszeń

 

 

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ