Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Najnowsze orzecznictwo Prezesa Wód Polskich oraz doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan w sprawach taryfowych na wybranych przykładach

17 grudnia 2021

Termin
17 grudnia 2021 r., godz. 09.00 – 14.30

Tematyka

Organizowane od początku roku szkolenia dotyczące przygotowania wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki z racji złożenia przez większość zobowiązanych do tego przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych tychże wniosków powoli traci sens. Przybywa przedsiębiorstw, które po otrzymaniu od organu regulacyjnego odmownej decyzji zatwierdzenia ich taryf odwołują się do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie lub też, idąc dalej, składają sprzeciw do sądu administracyjnego. Nieodzownym staje się zatem zmiana podejścia do kwestii taryfowej, gdyż nadal budzi ona olbrzymie zainteresowanie w branży wod-kan. Właśnie dlatego w najnowszym szkoleniu Izby nacisk kładziony jest zupełnie na inne aspekty kwestii taryfowych. Na jednym szkoleniu zaprezentowanie zostanie jednocześnie podejście prawno-procesowe oraz ekonomiczno-praktyczne. Szkolenie prowadzić będzie dwóch wykładowców: prawnik oraz ekonomista.

W pierwszej części prof. Bartosz Rakoczy omówi zagadnienia procesowe, które były przedmiotem decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W ramach tych zagadnień przedstawiona zostanie kwestia terminu do wydania decyzji oraz decyzji odmawiającej. Pokazany zostanie przebieg samego postępowania, charakter prawny wniosku o zatwierdzenie taryfy, a także wezwań stosowanych przez organ.

Druga część, prowadzona przez p. Marcina Błędzkiego, dotyczyć będzie zagadnień taryfowych, które sprawiły kłopot przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym. Na przykładach problemów zgłaszanych do Izby omówione zostaną najczęściej pojawiające się powody odmowy zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki w 2021 roku oraz sposoby radzenia sobie z nimi przez te przedsiębiorstwa, którym organ regulacyjny taryfy zatwierdził.

Prowadzący

Rakoczy Bartosz2

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Marcin Błędzki – Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 17.12.2021, godz. 8.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

290 zł netto od osoby – członkowie IGWP
340 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło