Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

BEZPŁATNE SEMINARIUM: Narzędzia w zrównoważonym gospodarowaniu wodami w mieście – osiągnięcia projektu NOAH

19 listopada 2021

Szanowni Państwo

Projekt międzynarodowy NOAH „Ochrona Morza Bałtyckiego przed nieoczyszczonymi wyciekami ścieków podczas powodzi na obszarach miejskich”, współfinansowany przez Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 2: Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi Działanie: 2.1. Czyste wody, ma na celu usprawnienie planowania przestrzennego i eksploatacji miejskich wód opadowych i systemów odwadniających, aby zmniejszyć zanieczyszczenie spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi, takimi jak ulewne deszcze i powodzie. NOAH opracowuje nową warstwę dla ekstremalnych zdarzeń pogodowych, którą można wykorzystać w komputerowym modelowaniu odwodnienia. Łącząc to modelowanie z tradycyjnymi technikami planowania miejskiego przenosi się je z fragmentarycznego planowania indywidualnego terenu do holistycznego podejścia obejmującego całą zlewnię miasta.

Projekt NOAH połączył dziewięć miast i przedsiębiorstw wodociągowych, siedem instytucji akademickich i badawczych oraz dwie organizacje parasolowe z sześciu krajów nadbałtyckich, aby połączyć swoje siły. Podejście NOAH polega na stworzeniu koncepcji całościowego planowania i wdrażania inteligentnych systemów odwadniających w rzeczywistych środowiskach miejskich.

Wodociągi Słupsk sp. z o.o. wraz z Politechniką Gdańską oraz Izbą Gospodarczą “Wodociągi Polskie”, jako partnerzy ze strony polskiej, zapraszają Państwa na bezpłatne seminarium, mające na celu przybliżenie wyników kończącego się projektu.

Rejestracja: https://igwp.clickmeeting.com/narzedzia-w-zrownowazonym-gospodarowaniu-wodami-w-miescie-osiagniecia-projektu-noah/register

PROGRAM

10.00-10.05
Przywitanie gości
mgr inż. Krzysztof Dąbrowski – prezes IGWP, dr inż. Klara Ramm – ekspert IGWP

10.05-10.15
Wprowadzenie
prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska, dr. hab. inż. prof. PG Piotr Zima – Politechnika Gdańska

10.15-10.30
Studium przypadku Słupsk
mgr inż. Remigiusz Łyszyk, kierownik Działu Technicznego i Planowania Infrastruktury – Wodociągi Słupsk

10.30-10.45
Budowa systemu monitoringu miasta Słupsk
dr. hab. inż., prof PG Piotr Zima – Politechnika Gdańska

10.45-11.00
Jakość wód opadowych i spływu powierzchniowego ze zlewni zurbanizowanej na przykładzie Miasta Słupska
dr inż. Karolina Fitobór – Politechnika Gdańska

11.00-11.30
Narzędzia prognozowania skutków opadów w różnych scenariuszach klimatycznych
dr inż. Rafał Ulańczyk – Politechnika Gdańska

11.30-11.40
Przerwa

11.40-12.00
Błękitno-zielona infrastruktura jako narzędzie realizacji rekomendacji HELCOM w zarządzaniu wodą w mieście
prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska – Politechnika Gdańska

12.00-12.30
Katalog dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektu NOAH
dr inż. Klara Ramm – ekspert IGWP, dr hab. inż. Katarzyna Kołecka – Politechnika Gdańska

12.30-13.00
Pytania i odpowiedzi

Wydarzenie mineło
Formularz zamówienia prenumeraty