Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Praktyczne zasady stosowania dyrektywy NIS2 w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

16 maja 2024

Zagadnienia

  • NIS2 – Ewolucja i rewolucja w Cyberbezpieczeństwie?  Kogo dotyczy, jaki jest cel i zakres.
  • Najważniejsze zmiany i obowiązki, które wprowadza NIS2 dla przedsiębiorstw branży wod-kan.
  • Przedsiębiorstwa wod-kan jako podmioty kluczowe lub ważne.
  • Stosowanie NIS2 – jakie obowiązki będą do spełnienia ?
  • Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie w kontekście wymagań NIS 2
  • Środki bezpieczeństwa w zakresie ciągłości działania w ujęciu dyrektywy NIS 2
  • Środki nadzorcze,  odpowiedzialność i kary

Prowadzący

Jarosław Pudzianowski – W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa wykonuje zadania Sekretarza Zespołu Incydentów Krytycznych. Uczestniczy czynnie w gronach doradczych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Cyfryzacji, Zdrowia, a także w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Realizuje zadania budowania odporności państwa na rzecz Infrastruktury Krytycznej, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa Na co dzień współpracuje na rzecz bezpieczeństwa z operatorami infrastruktury krytycznej, administracją publiczną oraz służbami, jak również uczestniczy w międzynarodowych grupach roboczych związanych z budowaniem i kształtowaniem odporności usług kluczowych. Bierze aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu standardów związanych z bezpieczeństwem. Jest ekspertem z zakresu cyberbezpieczeństwa i ciągłości działania.
Jako prelegent uczestniczył w ponad 150 konferencjach i seminariach, przekazując wiedzę związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa. . Jest wykładową akademickim na Uniwersytecie Warszawskim, jak również autorem artykułów publikowanych w polskich czasopismach branżowych. Jest twórcą poradnika zakresu cyberbezpieczeństwa dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej, opublikowanego przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”.

Nadsyłanie zgłoszeń online
do 14.05.2024

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo.
Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ