Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Obowiązki przedsiębiorstwa wod-kan w zakresie opomiarowania dostarczania wody i odprowadzania ścieków – dostępne technologie i obowiązujące zasady

28 lutego 2024

Tematyka:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozliczeniami usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W ramach wykładu omówione zostaną obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie opomiarowania dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz prawa i obowiązki odbiorcy usług. Przytoczone zostaną typowe sprawy sporne w relacjach z klientami, z którymi wykładowca spotkał się w czasie pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Prowadzący przedstawi dostępne na rynku typy wodomierzy w podziale na technologie pomiaru, a także, na podstawie własnych badań, wady i zalety poszczególnych rodzajów wodomierzy. Szkolenie przybliży także zasady prowadzenia gospodarki wodomierzowej oraz podpowie dlaczego nie zawsze warto wykonywać ekspertyzę wodomierza.

Termin webinarium
28 lutego 2024, godz. 10.00 – 13.00

Prowadzący

Cichoń Tomekdr inż. Tomasz Cichoń – Dyrektor Sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa

Współautor monografii “Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości”
Autor i współautor badań i publikacji na temat opomiarowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz redukcji strat wody. Autor rozprawy doktorskiej pt. “Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych”.

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
do 28.02.2024 

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

370 zł netto od osoby – członkowie IGWP
420 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ